LLM trong pháp luật

University of Nicosia

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

LLM trong pháp luật

University of Nicosia

 • Thời gian (năm): 1,5 năm
 • Bằng cấp: Thạc sỹ luật (LLM)
 • Mức Bằng cấp: Thạc sỹ (Chu kỳ 2)
 • Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh và tiếng Hy Lạp
 • Phương thức học: toàn thời gian hoặc bán thời gian
 • Tối thiểu ECTS Uy Tín: 90

Hồ sơ của Chương trình

Chương trình Thạc sỹ luật (LLM) nhằm cung cấp cho sinh viên cơ hội chuyên môn hóa trong hai lĩnh vực chuyên ngành khoa học pháp lý, (a) Luật kinh doanh châu Âu và (b) Nhân quyền và Công bằng xã hội, cả về mặt lý thuyết và thực tiễn. Nó cung cấp giáo dục sau đại học cho người có bằng Cử nhân Luật hoặc của một số Cử nhân có liên quan khác (Khoa học Chính trị, Chính trị Châu Âu, IR, Kinh tế, vv) Dự kiến ​​chương trình sẽ cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp của mình với trình độ bổ sung và rằng nó sẽ tăng cường nhận thức của họ cũng như khả năng quản lý của họ khi giải quyết các vấn đề liên quan đến Luật.

Chương trình đặc biệt nêu bật các vấn đề pháp lý đặc biệt có tầm quan trọng lý thuyết và thực tiễn, khuyến khích cách tiếp cận so sánh với khoa học pháp lý, trong bối cảnh châu Âu đương đại. Các quy định của luật pháp quốc gia đang được tiến hành trong quá trình kiểm tra chặt chẽ với luật châu Âu với mục đích đối mặt với các vấn đề và thách thức đương thời theo cách lý thuyết, trong khi thực tế có hiệu quả.

Mục tiêu chính của chương trình là: (a) tăng cường hiểu biết về các lĩnh vực chuyên ngành khoa học pháp lý có tầm quan trọng lý thuyết và thực tiễn, cũng như (b) việc mở rộng sự hiểu biết về khoa học pháp lý và việc thực hiện nó trong một châu Âu so sánh và bối cảnh quốc tế. Chương trình khám phá chức năng của luật quốc gia và sự tương quan của nó với Luật Châu Âu và Quốc tế. Các phương pháp giải thích và áp dụng pháp luật được phân tích trong bối cảnh thực tế, trong khi nhấn mạnh đến cả các tham số lý thuyết và thực hiện thực tế, với quan điểm tổng thể để nâng cao năng lực của sinh viên để đối phó với những thách thức hiện tại và các vấn đề, có thể gặp phải trong môi trường châu Âu và quốc tế, trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh, hoặc trong lĩnh vực nhân quyền và công bằng xã hội.

Sinh viên được trao cơ hội để tham gia vào nghiên cứu học thuật và áp dụng các thực tiễn và mô hình pháp luật, có được sự chuyên môn hoá tốt trong các lĩnh vực pháp lý có tầm quan trọng đặc biệt.

Triển vọng nghề nghiệp

Chương trình này chủ yếu, nhưng không độc quyền, nhắm đến những cá nhân làm việc hoặc dự định tham gia vào các lĩnh vực liên quan đến khoa học pháp lý: luật sư, thẩm phán, tư vấn pháp luật hoặc trong nhân viên chung của công ty và của các tổ chức, dịch vụ công cộng hoặc của một số cơ quan, tổ chức khác của nhà nước hoặc bán công, thành viên của tổ chức phi chính phủ, nhà ngoại giao vv

Tiếp cận các nghiên cứu sâu hơn

Sinh viên tốt nghiệp của chương trình có thể được chấp nhận vào độ Cycle thứ ba (tiến sĩ)

Đánh giá

Đánh giá khóa học thường bao gồm một kỳ thi toàn diện và đánh giá liên tục. Việc đánh giá liên tục có thể bao gồm các vấn đề khác, giữa kỳ, dự án, và sự tham gia của lớp.

Lá thư được tính dựa trên trọng lượng của kỳ thi cuối cùng và đánh giá liên tục và các con số thực tế đạt được trong hai thành phần đánh giá này. Dựa vào các điểm học được tính toán điểm trung bình học kỳ của học sinh (GPA) và điểm trung bình cộng dồn (CPA).

Yêu cầu tốt nghiệp

Học sinh phải hoàn thành 90 ECTS và tất cả các yêu cầu của chương trình.

Điểm trung bình tối thiểu của điểm trung bình (CPA) là 2.0. Do đó, mặc dù một 'D-' là một cấp PASS, để đạt được một CPA 2,0 một mức trung bình của 'C' là bắt buộc.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành thành công của chương trình này, các sinh viên sẽ có thể:

 1. Phát triển kiến ​​thức về các khái niệm cơ bản, nguyên tắc, khái niệm, lý thuyết và mô hình và áp dụng chúng trong các bối cảnh đặc biệt trong lĩnh vực nhận thức của khoa học pháp lý.
 2. Xây dựng các đề án và mô hình lý thuyết cụ thể liên quan đến nội dung và đối tượng cụ thể của lĩnh vực nhận thức.
 3. Kết hợp kiến ​​thức lý thuyết và thực nghiệm, để có thể giải quyết các vấn đề đơn giản hoặc phức tạp phát sinh trong các lĩnh vực chuyên môn quan tâm.
 4. Phân tích và đánh giá các vấn đề, vấn đề và đề xuất trong các lĩnh vực cụ thể của pháp luật (cách tiếp cận theo tiêu chuẩn và thực nghiệm).
 5. Đánh giá các thủ tục nhằm đối phó với các vấn đề trong lĩnh vực khoa học pháp lý.
 6. Xác định các vấn đề ưu tiên, đáng được phân tích và đánh giá ở cấp quốc gia, châu Âu hoặc quốc tế.
 7. Xây dựng các lý thuyết cụ thể của riêng mình dựa trên các phương pháp luận liên ngành và phương pháp luận để giải quyết các vấn đề cụ thể.
 8. Tiến hành các nghiên cứu độc lập và kết hợp các công cụ về phương pháp luận và nhận thức của khoa học pháp lý một cách liên ngành nhằm cung cấp những cách tiếp cận sáng tạo và các đề xuất.
 9. Thực hiện các kỹ năng phân tích và giao tiếp cần thiết để tham gia vào các lĩnh vực chuyên môn quan tâm, ở cấp quốc gia hay quốc tế.
 10. Phát triển kỹ năng quản lý phù hợp với yêu cầu của nghề luật sư.
 11. Sử dụng nguồn cung cấp cần thiết và văn hoá liên quan trong việc theo đuổi sự cải tiến liên tục về kỹ năng và năng lực cá nhân của họ sau khi hoàn thành các nghiên cứu của họ.

Học bổng - Hỗ trợ Tài chính

Trường cung cấp học bổng và hỗ trợ tài chính cho học sinh toàn thời gian, dưới hình thức học bổng học bổng, hỗ trợ tài chính, học bổng thể thao và các chương trình học tập tại trường.

Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Hy Lạp
 • Anh
University of Nicosia

Cập nhật lần cuối November 23, 2017
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2018
Duration
Thời hạn
3 học kỳ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
Contact school
Information
Deadline
Contact school
Locations
Kypros - Nicosia, Nicosia
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2018
Hạn cuối hồ sơ Contact school
Ngày kết thúc Contact school
Dates
Tháng 9 2018
Kypros - Nicosia, Nicosia
Hạn cuối hồ sơ Contact school
Ngày kết thúc Contact school