LLM Trong Tổng Thể Của Pháp Luật Của Luận án

University of Johannesburg

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

LLM Trong Tổng Thể Của Pháp Luật Của Luận án

University of Johannesburg

tôi.

YÊU CẦU PASS

tôi. Một học sinh phải vượt qua các kiểm tra răng miệng và các luận án riêng.

iv.

tôi. Thời gian tối thiểu của nghiên cứu cho LLM của luận án là một năm.

iv.

Mức độ Thạc sĩ Luật của luận văn được cung cấp trong các lĩnh vực chuyên môn sau đây:

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối July 3, 2017
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 2018
Duration
Thời hạn
1 - 3 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Locations
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg
Ngày bắt đầu: Tháng 2 2018
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 2 2018
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ