Read the Official Description

tôi.

YÊU CẦU PASS

tôi. Một học sinh phải vượt qua các kiểm tra răng miệng và các luận án riêng.

iv.

tôi. Thời gian tối thiểu của nghiên cứu cho LLM của luận án là một năm.

iv.

Mức độ Thạc sĩ Luật của luận văn được cung cấp trong các lĩnh vực chuyên môn sau đây:

Program taught in:
Anh

See 14 more programs offered by University of Johannesburg »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 2 2019
Duration
1 - 3 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 2 2019
Application deadline

Tháng 2 2019