LLM / Tuân thủ tài chính và quản lý rủi ro trực tuyến

Chung

Chương trình mô tả

Tổng quan

Albany Law School nằm ở thủ đô của New York, nơi tổ chức một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Chương trình Quản lý rủi ro và tuân thủ tài chính của chúng tôi tận dụng vị trí này để cung cấp chất lượng giảng dạy cao nhất được thiết kế để thúc đẩy sự nghiệp của các chuyên gia làm việc. Chi phí tuân thủ tài chính cho các tổ chức tài chính dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong năm năm tới. Chương trình của chúng tôi được thiết kế để trang bị cho các chuyên gia dịch vụ tài chính các công cụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng này trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.

LL.M. Trình độ

 • JD hoặc LL.B. cần thiết
 • Hoàn thành trong một năm

Khóa học yêu cầu

 • Luận án
 • Các khóa học còn lại, chọn từ bên dưới

Các khóa học về tuân thủ tài chính và quản lý rủi ro (mỗi khóa học được cung cấp hàng năm!)

 • Công nghệ
 • Cơ cấu thị trường
 • An ninh mạng, bảo mật dữ liệu, công nghệ
 • Cán bộ tuân thủ: Quản lý rủi ro và Nghĩa vụ tuân thủ (3 tín chỉ)
 • Tội phạm tài chính (3 tín chỉ)
 • Gian lận chứng khoán, tội phạm tài chính và điều tra nội bộ (3 tín chỉ)
 • Giới thiệu về tổ chức tài chính, sản phẩm, chuyên gia
 • Giới thiệu Quy chế môi giới-đại lý (1 tín dụng)
 • Giới thiệu về Quy chế cố vấn đầu tư (1 tín dụng)
 • Giới thiệu về Quy chế ngân hàng (1 tín dụng)
 • Giới thiệu Quy chế bảo hiểm (1 tín dụng)
 • Tuân thủ mối quan hệ khách hàng bán lẻ (1 tín dụng)

Mẫu các khóa học tự chọn

 • Khóa học an ninh mạng.
 • Các khóa học luật riêng tư.
 • Tuân thủ HIPPA (3 tín chỉ)
 • Tuân thủ chăm sóc sức khỏe (3 tín chỉ)
 • Cán bộ tuân thủ: Quản lý rủi ro và Nghĩa vụ tuân thủ

Phí

Học phí của chúng tôi được thiết kế để trở thành một trong những trường cạnh tranh nhất trong số các trường Luật ABA.

 • LL.M. học phí chương trình: $ 1700 / tín dụng (tổng cộng $ 40,800 cho chương trình 24 tín chỉ)
 • LL.M. học bổng chương trình: $ 460 / tín dụng (tổng cộng $ 11,400 cho chương trình 24 tín chỉ) **
 • LL.M. chi phí ròng: $ 1240 / tín dụng (tổng cộng $ 29,760 cho chương trình 24 tín dụng)
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Albany Law School educates and empowers tomorrow’s leaders in law practice, business, public interest, and government. We connect the classroom to the profession, government, and the community through ... Đọc thêm

Albany Law School educates and empowers tomorrow’s leaders in law practice, business, public interest, and government. We connect the classroom to the profession, government, and the community through experienced-based learning, engaged scholarship, and a robust network of alumni and supporters. Learning at Albany Law School is a joint venture between students and faculty members, supported by staff, administrators, alumni, and the Board of Trustees. Our students develop a sophisticated understanding of legal policy and doctrine, a broad range of professional competencies, and a deep commitment to justice and ethical values. Đọc ít hơn