Read the Official Description

Luật Thương mại và Luật Đầu tư theo dõi chương trình Thạc sĩ Luật Quốc tế và Châu Âu đề cập đến hai khía cạnh của luật kinh tế quốc tế.

Thương mại quốc tế và đầu tư đang thúc đẩy lực lượng trong nền kinh tế thế giới và sự toàn cầu hóa ngày càng tăng của nó. Theo dõi này tập trung vào luật pháp quốc tế chi phối các mối quan hệ kinh tế này cho các quốc gia và khu vực.

Chương trình học tập

Một phần quan trọng của chương trình liên quan đến Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) có trụ sở tại Geneva. WTO cung cấp khung pháp lý cho các hệ thống thương mại đa phương cho hàng hóa và dịch vụ, bao gồm cả hệ thống giải quyết tranh chấp tiên tiến.

Một lĩnh vực quan trọng và năng động của luật pháp quốc tế

Một cơ quan quan trọng của pháp luật WTO trường hợp cân bằng lợi ích kinh doanh và các mục tiêu xã hội khác, chẳng hạn như bảo vệ sức khỏe con người hoặc môi trường. Quy định thương mại quốc tế cũng vượt xa các vấn đề tiếp cận thị trường truyền thống vào lĩnh vực quy định trong nước, để xem xét quyền sở hữu trí tuệ và các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và sản phẩm quốc tế. Tất cả điều này và nhiều hơn nữa làm cho nó trở thành một lĩnh vực quan trọng và năng động của luật pháp quốc tế.

Luật đầu tư quốc tế là phần lớn thứ hai của chương trình này. Trong lĩnh vực chủ đề này, một mạng lưới lớn các hiệp định đầu tư song phương (BIT) thiết lập các khung pháp lý để xử lý các nhà đầu tư nước ngoài và giải quyết các tranh chấp của họ bằng trọng tài quốc tế. Sự gia tăng số lượng giải thưởng trọng tài nhà đầu tư nhà nước chứng minh tầm quan trọng và trọng tâm của luật đầu tư. Nó cũng đi kèm với một loạt các thách thức mới.

Bằng cấp

Luật Thương mại và Đầu tư Quốc tế là một ca khúc của chương trình cấp bằng được công nhận về Luật Quốc tế và Châu Âu. Sau khi hoàn thành thành công chương trình này, bạn sẽ nhận được bằng Thạc sĩ được công nhận hợp pháp về Luật Quốc tế và Châu Âu và danh hiệu Thạc sĩ Luật (LLM).

Đề cương chương trình

Theo dõi này bao gồm 48 tín chỉ ECTS cho các khóa học cốt lõi và 12 tín chỉ cho luận văn của Thạc sĩ. Học sinh được dự kiến ​​sẽ nhận được 60 tín chỉ ECTS trong suốt khóa học.

Học kỳ đầu tiên đề cập đến các nguyên tắc pháp lý cốt lõi điều chỉnh cả luật thương mại và đầu tư quốc tế. Học kỳ thứ hai chuyển sang các khía cạnh giải quyết tranh chấp của WTO và trọng tài đầu tư quốc tế. Các khóa học kỳ thứ hai khác mở rộng nghiên cứu cho các quy định trong nước, các vấn đề phát triển và các hiệp định thương mại khu vực.

Triển vọng nghề nghiệp

Chương trình Luật Thương mại và Đầu tư Quốc tế dành riêng cho việc cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp một nền tảng vững chắc cho phép họ theo đuổi nghề nghiệp như một cố vấn pháp lý hoặc nghiên cứu sau đại học về luật kinh tế quốc tế.

Đối với bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy liên hệ với Bàn Giáo dục.

Program taught in:
Anh
University of Amsterdam

See 11 more programs offered by University of Amsterdam »

Last updated November 25, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 2 2019
Tháng 9 2019
Duration
12 tháng
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
2,060 EUR
Học phí cho năm học 2018-2019 là: sinh viên EU / EEA € 2.060 mỗi năm; sinh viên không thuộc EU / EEA € 14,740 mỗi năm. Phụ phí có thể được áp dụng.
Deadline
Trường liên hệ
Non-EEA students: submit your application before 1 October. EEA students: submit your application before 1 November
By locations
By date
Start Date
Tháng 2 2019
Application deadline
Trường liên hệ
Non-EEA students: submit your application before 1 October. EEA students: submit your application before 1 November
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline
Tháng 4 1, 2019
Non-EEA students: please submit your online application before 1 April. EEA students: please submit your online application before 1 May.

Tháng 2 2019

Location
Application deadline
Trường liên hệ
Non-EEA students: submit your application before 1 October. EEA students: submit your application before 1 November
End Date

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
Tháng 4 1, 2019
Non-EEA students: please submit your online application before 1 April. EEA students: please submit your online application before 1 May.
End Date