Read the Official Description

Tổng quan về Chương trình

Các LLM trong Luật Canada phổ biến cung cấp cơ hội để học các khóa học cốt lõi trong các chủ đề phổ biến pháp luật Canada được giảng dạy ở mức độ tốt nghiệp cùng với một loạt các lựa chọn tự chọn. Các khóa học cốt lõi được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu của Liên đoàn Luật các Uỷ ban Quốc gia Canada về Công nhận (NCA). Sinh viên thuộc chuyên ngành Luật Common Law của Canada được hưởng lợi từ cả hỗ trợ học tập và nghề nghiệp để giúp họ chuyển đổi sang thị trường pháp lý Canada.

Lưu ý: Việc hoàn thành LLM chuyên nghiệp trong Luật Chung của Canada không tự động cho phép bạn thực hành pháp luật tại Canada hoặc được nhận vào Bar của một tỉnh hoặc lãnh thổ của Canada. Tham khảo ý kiến ​​của NCA hoặc tổ chức luật pháp tỉnh / lãnh thổ của bạn để biết thêm thông tin.

Chuyên môn này dành cho ai?

Sinh viên tốt nghiệp các chương trình văn bằng luật ở bên ngoài Canada, hoặc sinh viên tốt nghiệp có bằng luật dân sự từ một trường đại học Canada muốn được cấp phép hành nghề theo thẩm quyền của luật phổ biến ở Canada hoặc muốn có nền tảng vững chắc trong luật phổ biến của Canada cho mục đích so sánh luật pháp.

Cơ cấu chuyên môn

Chuyên ngành Luật phổ thông Canada được thiết kế để cung cấp cho sinh viên toàn thời gian và bán thời gian sự linh hoạt để lựa chọn các khóa học để đáp ứng các yêu cầu của NCA và phù hợp với lịch trình của họ. Các khóa học trong chuyên ngành Canada Common Law đòi hỏi sự tham dự của người học và được lên lịch theo nhiều dạng khác nhau (ban ngày, buổi tối, cuối tuần và chiều sâu) trên cả hai trường Osgoode Hall và OsgoodePD. Sinh viên học toàn thời gian hoàn thành chương trình chuyên môn trong một năm (12 tín chỉ mỗi kỳ trong ba kỳ) và sinh viên bán thời gian có thể hoàn thành chuyên môn trong hai năm (6 tín chỉ mỗi kỳ trong sáu kỳ). Sinh viên học toàn thời gian và bán thời gian mới được nhận vào học kỳ mùa Thu và mùa đông. Sinh viên có thể hoàn thành yêu cầu bằng cấp của mình thông qua các môn học hoặc thông qua một sự kết hợp của các môn học và một bài báo nghiên cứu chính. Các khóa học tự chọn có thể được rút ra từ chuyên môn JD của Osgoode Hall và từ các chuyên khoa khác của OsgoodePD LLM (tùy thuộc vào không gian sẵn có).

Yêu cầu về trình độ

Tổng số tín dụng cần có: 36

 • Khóa học, Mã khóa học, Tình trạng, Số tín chỉ
 • Hiệp hội doanh nghiệp, LUẬT 6845P, Core, 6.0 tín chỉ
 • Luật hành chính Canada, LUẬT 6842P, Core, 6.0 tín chỉ
 • Thủ tục tố tụng dân sự và hành chính của Canada, LUẬT 6851P, Core, 6.0 tín chỉ
 • Luật hiến pháp Canada, LUẬT 6841P, Core, 6.0 tín chỉ
 • Luật hợp đồng Canada, LUẬT 6840, Core, 6,0 tín chỉ
 • Luật hình sự Canada, LUẬT 6843P, Core, 6.0 tín chỉ
 • Trách nhiệm chuyên nghiệp của Canada, LUẬT 6844P, Core, 3,0 tín chỉ
 • Luật Công cộng và Hiến pháp Canada, LUẬT 6847P, Core, 6.0 tín chỉ
 • Luật về Tội phạm của Canada, LUẬT 6850, TÍNH NĂNG, 6,0 tín chỉ
 • Bằng chứng, LAW 6849P, Core, 6.0 tín chỉ
 • Các cơ sở luật Canada, LUẬT 6502P, Core, 3.0 tín chỉ
 • Các nguyên tắc cơ bản của luật gia đình, LUẬT 6855, Core, 6,0 tín chỉ
 • Luật Tài sản, LUẬT 6853P, Core, 6,0 tín chỉ
 • Luật thuế, LUẬT 6846, Core, 6.0 tín chỉ
 • Hiệp hội doanh nghiệp (không phải NCA), LUẬT 6838, môn tự chọn, 6,0 tín chỉ
 • Luật hành chính Canada (Trực tuyến), LUẬT 6515, môn tự chọn, 6,0 tín chỉ
 • Luật hình sự Canada (Trực tuyến), LUẬT 6852, TỰ NHIÊN, 6,0 tín chỉ
 • Luật Đan Mạch của Canada, LUẬT 6891, môn tự chọn, 6,0 tín chỉ
 • Luật thương mại, LUẬT 6878, môn tự chọn, 6,0 tín chỉ
 • Soạn thảo pháp luật, LUẬT 6854, tự chọn, 3.0 tín chỉ
 • Luật và Thực tiễn về Chấn thương Cá nhân, LUẬT 6806, môn tự chọn, 6,0 tín chỉ
 • Giao dịch bất động sản, LUẬT 6876, Tự chọn, 6,0 tín chỉ
 • Luật về Nghĩa vụ của Canada (Hợp đồng và Tội phạm), LUẬT 6516, TỰ NHIÊN, 9,0 tín chỉ

Chương trình bắt đầu

Chương trình bắt đầu:

 • Quốc tế / Người xin Thị thực: Mùa thu năm 2018
 • Các ngày nộp đơn: Ngày 28 tháng 2 năm 2018

Chương trình bắt đầu:

 • Người nộp đơn trong nước: Mùa thu năm 2018
 • Thời hạn nộp đơn: Ngày 11 tháng 4 năm 2018

Yêu cầu nhập học

Nhập học vào các chuyên ngành LLM là cạnh tranh. Tại OsgoodePD, chúng tôi có thể giúp bạn điều hướng quá trình.

Ủy ban Tuyển sinh đánh giá hồ sơ đã hoàn thành của mỗi người nộp đơn và xem xét nền tảng học vấn, kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp và 'phù hợp' cho chương trình. Dưới đây là các yêu cầu tối thiểu để xem xét nhập học vào các chương trình sau đại học của chúng tôi - đáp ứng các tiêu chí này không đảm bảo nhập học.

Nền tảng học vấn

Chuyên ngành
Luật chung của Canada
loại bằng cấp
 • Bằng cấp về luật từ bên ngoài của Canada
 • HO ORC Cử nhân Luật Dân sự của Đại học Canada
Điểm trung bình tối thiểu
Nhìn chung, B (75%) trung bình (hoặc tương đương)
Ủy ban sẽ xem xét những người nộp đơn có điểm trung bình thấp hơn nếu họ có 5 năm kinh nghiệm chuyên môn liên quan trở lên.

Thông thạo ngôn ngữ

Nếu ngôn ngữ đầu tiên của bạn không phải là tiếng Anh, bạn phải cung cấp bằng chứng về trình độ thông thạo về ngôn ngữ được trình bày trong bảng dưới đây. Bạn có thể được miễn yêu cầu này nếu bạn đã hoàn thành ít nhất hai năm học tại một trường đại học được công nhận ở một quốc gia (hoặc cơ quan) nơi tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức chỉ giảng dạy.
Các Yêu cầu về Trình độ Giỏi của Tất cả các Chuyên ngành (Không bao gồm Luật Kinh doanh Quốc tế)
 • Kiểm tra tiếng Anh như một ngoại ngữ (TOEFL) - Dựa trên giấy: 625 (tối thiểu là 5 trên TWE)
 • TOEFL - Dựa trên máy tính: 263
 • TOEFL - iBT (Dựa trên Internet): 102-109
 • IELTS - Loại học vấn: 7.5 tổng thể và 7.0 trong đọc và viết
 • YELT - York Tiếng Anh Thử nghiệm Ngôn ngữ: Ban nhạc 1
 • YUELI - Đại học York Học viện Anh Ngữ: Cấp độ 9 với Phân biệt
 • CAEL - Đánh giá tiếng Anh Học thuật Canada: Tổng điểm 70 mà không có điểm thành phần ít hơn 60

Học phí, Học phí và Giải thưởng

Chương trình cấp bằng

 • Học phí trong nước (không bao gồm phí bổ sung): 24.132,02 đô la
 • Học phí quốc tế (không bao gồm phí bổ sung): $ 35,537.70

Phí chương trình được trả theo từng kỳ:

 • Sinh viên trong chuyên ngành Luật Kinh doanh Quốc tế chi trả trên bốn kỳ hạn toàn thời gian
 • Học sinh trong tất cả các chuyên môn toàn thời gian khác trả lệ phí trên ba điều kiện toàn thời gian
 • Sinh viên chuyên ngành bán thời gian trả lệ phí trên sáu kỳ hạn bán thời gian

Học sinh hoàn thành chương trình ít hơn ở trên sẽ có phần cuối cùng của họ được thêm vào khi kết thúc chương trình của họ. Những sinh viên yêu cầu nhiều hơn những điều trên sẽ phải đóng thêm học phí.

Phí bổ sung

Các khoản phụ phí được tính trong mỗi lần học phí và có thể thay đổi mỗi kỳ học dựa trên sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị York và theo các hướng dẫn do Bộ Đào tạo, Cao đẳng và Đại học đặt ra. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Dịch vụ Tài chính Sinh viên.

Các khoản phí bổ sung

Lệ phí đăng ký: $ 15 mỗi kỳ (không hoàn lại).

Bảo hiểm Y tế Sinh viên Quốc tế: Các Chương trình Bảo hiểm Y tế Đại học (UHIP) là bắt buộc đối với tất cả sinh viên quốc tế. Điều này không áp dụng cho sinh viên trong nước. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của York International.

Bảo hiểm sức khoẻ sinh viên trong nước: Sinh viên học toàn thời gian Chương trình sức khoẻ YUGSA của Đại học York. Kế hoạch này là bắt buộc đối với tất cả sinh viên toàn thời gian mà không có bảo hiểm tương đương đối với thuốc và nha khoa và không bắt buộc đối với những người đã đăng ký bán thời gian.

Hội nghị truyền hình: Học sinh chọn tham gia chương trình thông qua hội nghị truyền hình sẽ được cung cấp phần cứng và phần mềm yêu cầu với giá 300 đô la. Khoản phí này là phụ thu phí học phí được liệt kê ở trên.

Hỗ trợ tài chính

Viện trợ tài chính

Học sinh trong chương trình LLM chuyên nghiệp có thể hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính nếu các em hội đủ điều kiện. Vui lòng truy cập trang web Dịch vụ Tài chính Sinh viên của York để biết thêm thông tin.

Đường tín dụng của Ngân hàng Hoàng gia cho sinh viên LLM OsgoodePD

Học sinh trong chương trình LLM chuyên nghiệp có thể hội đủ điều kiện cho Ngân Hàng Hoàng Gia Tín Dụng lên đến $ 80,000 với mức lãi suất ưu đãi. Để biết thêm chi tiết và thông tin liên lạc, vui lòng tham khảo tờ thông tin.

Học bổng

Osgoode Professional Development bổng Osgoode Professional Development được cấp cho sinh viên LLM có nhu cầu tài chính. Các ứng dụng được chấp nhận vào mỗi mùa Thu, Mùa Đông và Mùa Hè. Để đủ điều kiện sinh viên phải hoàn thành ít nhất một kỳ học.

Học bổng và Giải thưởng

Học bổng Nhập học cho Sinh viên Quốc tế

Học bổng nhập học được trao cho sinh viên quốc tế đăng ký vào chương trình LLM toàn thời gian, những người thể hiện khả năng và tiềm năng học tập mạnh mẽ nhất được chỉ ra bởi các tài liệu đăng ký của họ. Số tiền tối đa được trao là 5.000 đô la. Tất cả các cá nhân nộp đơn và nộp tất cả các giấy tờ cần thiết vào cuối tháng Hai của năm mà họ dự định bắt đầu chương trình và đáp ứng các tiêu chí sẽ được nhận học bổng này và sẽ được xét học bổng vào học tại trường (xem hạn chót để biết chi tiết). Nếu học bổng được trao, sẽ được ghi có vào tài khoản tài chính của sinh viên trong kỳ học mùa đông.

Giải thưởng Giáo sư Marilyn L. Pilkington

Giáo sư Marilyn L. Pilkington, Hiệu trưởng Trường Luật Osgoode Hall từ năm 1993 đến năm 1998 và là người sáng lập của Osgoode Professional Development , đã thành lập giải thưởng này để trao cho một sinh viên theo học các chương trình LLM. Giải thưởng sẽ được cấp hàng năm (mỗi kỳ học mùa thu) cho công dân Canada, thường trú nhân, người được bảo vệ, cư dân Ontario, trên cơ sở thành tích học tập và nhu cầu tài chính. Sự ưu tiên sẽ được trao cho một sinh viên tốt nghiệp của Trường Luật Osgoode Hall Law.

Miễn trừ Học thuật và Tín thuế

Phí Học Bổng Miễn Phí cho Người Cao Niên (Một Phần cho Chương Trình LLM OsgoodePD)

Lưu ý rằng miễn phí này được quản lý bởi Đại học York, chứ không phải OsgoodePD. Việc miễn lệ phí là một khoản miễn một phần cho chương trình này và được giới hạn ở mức phí hiện tại của Khoa nghiên cứu Sau đại học và chỉ bao gồm học phí. Sinh viên chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí bổ sung nào bao gồm phí lãi, sức khoẻ của sinh viên, và các kế hoạch nha khoa, phí tài liệu khóa học, phí bổ sung, vv

Tín dụng Thuế Học phí và Giáo dục

Học sinh có thể hội đủ điều kiện nhận tín thuế cho học phí và học phí. Số tiền khấu trừ thuế phụ thuộc vào lợi tức chịu thuế của mỗi học sinh. Để biết thông tin, vui lòng tham khảo thông tin của Cơ quan thu thuế Canada về sinh viên và thuế thu nhập.

Program taught in:
Anh
OsgoodePD - Osgoode Hall Law School - York University

See 5 more programs offered by OsgoodePD - Osgoode Hall Law School - York University »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
1 - 2 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
24,132 CAD
Học phí trong nước (không bao gồm học phí bổ sung): $ 24,132.02 Học phí quốc tế (không bao gồm phí bổ sung): 35.537,70 đô la
Deadline
Trường liên hệ
International/Visa Applicants; April 11, 2018 - Domestic Applicants
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline
Trường liên hệ
International/Visa Applicants; April 11, 2018 - Domestic Applicants

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
Trường liên hệ
International/Visa Applicants; April 11, 2018 - Domestic Applicants
End Date