LLM trong Luật Hoa Kỳ dành cho Luật sư Nước ngoài

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của tổ chức

Giới thiệu về trường

Making the decision about where you pursue a legal education will impact the rest of your life. At McKinney Law we think you will find the best possible mix of theoretical grounding and practical tra ... Đọc thêm

Making the decision about where you pursue a legal education will impact the rest of your life. At McKinney Law we think you will find the best possible mix of theoretical grounding and practical training, hard work and fun, in a challenging yet supportive environment. Đọc ít hơn