LLM trong Luật So Sánh

28855_p3-28795_USD-Coast.jpg

Mô tả chương trình

Chương trình LLM trong Chương trình Luật So sánh được thiết kế đặc biệt cho luật sư và sinh viên tốt nghiệp trường luật được đào tạo bên ngoài Hoa Kỳ.

Các ứng cử viên cho LLM trong Luật So Sánh được ghi danh vào hai khóa học bắt buộc, Giới thiệu Luật Hoa Kỳ và Viết và Nghiên cứu Pháp Lý. Ngoại trừ hai khóa học bắt buộc, ứng viên trong chương trình Luật So Sánh chọn các khóa học của họ từ cùng một chương trình học với sinh viên JD và các sinh viên LLM khác.

Các sinh viên có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh cũng có thể nhận thêm thời gian kiểm tra và sử dụng một từ điển dịch, miễn là họ nộp điểm TOEFL / IELTS vào thời điểm nhập học.

Trong khi sinh viên tham gia hầu hết các khóa học tương tự như JD và các ứng viên LLM khác, họ có lợi thế trong việc truy cập vào hai khóa học và các kỳ thi bắt buộc. Ngoài ra, Trường Luật cũng vui lòng cung cấp các lĩnh vực chuyên sâu trong LLM trong Luật So Sánh:

  • Luật doanh nghiệp và luật doanh nghiệp
  • Luật hình sự
  • Luật quôc tê
  • Luật sở hữu trí tuệ
  • Môi trường
  • Thuế

Theo đuổi một trong những Nồng độ nêu trên là tùy chọn; sinh viên không bắt buộc phải theo đuổi Tập trung.

28858_p1_warren_hall_dusk.jpg

Yêu cầu ứng dụng

Để hỗ trợ quá trình đăng ký, vui lòng xem lại danh sách kiểm tra ứng dụng của chúng tôi. Bạn có thể truy cập vào ứng dụng trực tuyến từ trang web của chúng tôi. Chúng tôi thích những người nộp đơn sử dụng dịch vụ trực tuyến do LSAC cung cấp.

Các ứng viên quốc tế phải nộp điểm TOEFL hoặc IELTS chính thức. Các ứng viên nên có Dịch vụ Thử nghiệm Giáo dục nộp bản báo cáo điểm TOEFL chính thức trực tiếp đến văn phòng của chúng tôi. Điểm TOEFL tối thiểu đề xuất là 93. Đối với kỳ thi IELTS, điểm của bạn phải được nộp trực tiếp đến văn phòng của chúng tôi bằng Hệ thống Thử nghiệm Anh ngữ Quốc tế. Điểm IELTS tối thiểu đề xuất là 7.0.

Thời hạn để đăng ký chương trình LLM cho học kỳ mùa xuân là ngày 1 tháng 11. Thời hạn nộp đơn cho học kỳ mùa thu là ngày 1 tháng 6. Chúng tôi sử dụng quy trình nhập học, vì vậy ngay khi tệp của bạn hoàn tất, hồ sơ này sẽ được nộp cho Ủy ban Tuyển sinh.

28857_P2-28792_USD_School_of_Law_-_Day.jpg

Học phí

Học phí cho chương trình LLM trong Luật so sánh cho năm học 2019-2020 là $ 1,885 mỗi tín dụng. LLM trong chương trình Luật so sánh bao gồm 25 tín chỉ. Học phí và lệ phí có thể thay đổi; mức học phí hiện tại có sẵn trên trang web Hỗ trợ Tài chính của Trường Luật.

Tất cả các đương đơn LLM toàn thời sẽ được xem xét một cách tự động đối với học bổng Merit Scholarships. Không cần thêm đơn đăng ký. Học bổng được trao dựa trên nội dung hồ sơ tuyển sinh của bạn. Phòng Hỗ trợ Tài chính của Trường Luật có thể cung cấp cho bạn các thông tin bổ sung về hỗ trợ tài chính, bao gồm hướng bạn hướng tới nguồn lực thích hợp cho sinh viên quốc tế.

28856_28794_Skyline_and_Coronado_Bridge.jpg

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 1 các khóa học tại University of San Diego School of Law »

Cập nhật lần cuối April 16, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Duration
1 - 3 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
1,885 USD
mỗi tín dụng
Deadline
Trường liên hệ
Applications for admission will be considered on a space-available basis after the priority deadlines. Completed applications are reviewed on a rolling basis throughout the year, and many applicants will receive an admission decision within three weeks from the date their application becomes complete
Theo địa điểm
Theo ngày
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Applications for admission will be considered on a space-available basis after the priority deadlines. Completed applications are reviewed on a rolling basis throughout the year, and many applicants will receive an admission decision within three weeks from the date their application becomes complete
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Applications for admission will be considered on a space-available basis after the priority deadlines. Completed applications are reviewed on a rolling basis throughout the year, and many applicants will receive an admission decision within three weeks from the date their application becomes complete
Location
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Applications for admission will be considered on a space-available basis after the priority deadlines. Completed applications are reviewed on a rolling basis throughout the year, and many applicants will receive an admission decision within three weeks from the date their application becomes complete
End Date

Tháng 8 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Applications for admission will be considered on a space-available basis after the priority deadlines. Completed applications are reviewed on a rolling basis throughout the year, and many applicants will receive an admission decision within three weeks from the date their application becomes complete
End Date