Read the Official Description

Các khoa luật của UvA ( University of Amsterdam ) và VU (Vrije Universiteit) đã kết hợp chuyên môn của họ để trang trải một bề rộng thông tin trong chương trình Thạc sĩ Luật, Thị trường và Hành vi.

Trang web VU

Bản theo dõi đa ngành này sẽ làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của bạn về luật và thúc đẩy kiến ​​thức của bạn về các lĩnh vực mà luật tương tác, chẳng hạn như tài chính doanh nghiệp, tâm lý và đạo đức. Bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin về chương trình trên trang web của VU Amsterdam.

Chương trình UvA-VU có chọn lọc

Luật, Thị trường và Hành vi là một chương trình chọn lọc, quốc tế, chấp nhận khoảng ba mươi người tham gia mỗi năm. Học sinh học tập và làm việc cùng nhau suốt cả năm tại các trường VU và UvA, tạo thành những liên kết mạnh mẽ kéo dài vào nghề nghiệp chuyên môn của họ. Chương trình này chính thức là một ca khúc của chương trình Thạc sĩ của Hà Lan trong Luật Doanh nghiệp (Ondernemingsrecht) tại VU. Bằng cấp được trao sẽ là Ondernemingsrecht của Sư Phụ.

Luật sư hiện đại

Bài hát của Sư Phụ này cung cấp các luật sư biết đường đi của họ trong đấu trường rộng lớn hơn trong tương lai. Luật Tort, luật hợp đồng, luật công ty, luật pháp và luật phá sản là các môn học tại trung tâm của Đạo sư này và giải phẫu các lĩnh vực này sẽ được khám phá sâu. Nhưng quan điểm hơn nữa được thêm vào. Chúng tôi sẽ xem xét khía cạnh pháp lý của tài chính doanh nghiệp và cũng nghiên cứu kỹ các bảng cân đối kế toán và tài khoản lợi nhuận và lỗ; chúng ta sẽ kiểm tra khung pháp lý trong đó các ngân hàng hoạt động và cũng đặt câu hỏi về vai trò của họ trong xã hội nói chung; chúng tôi sẽ xem xét cấu trúc của luật hợp đồng và cũng tập trung vào tâm lý đằng sau các cuộc đàm phán hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

Đối với bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy liên hệ với Bàn Giáo dục.

Program taught in:
Anh
University of Amsterdam

See 11 more programs offered by University of Amsterdam »

Last updated November 25, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
1 năm
Toàn thời gian
Price
2,060 EUR
Học phí cho năm học 2018-2019 là: sinh viên EU / EEA € 2.060 mỗi năm; sinh viên không thuộc EU / EEA € 14,740 mỗi năm. Phụ phí có thể được áp dụng.
Deadline
Tháng 4 1, 2019
Non-EU nationals: 1 April 2019; EU nationals: 1 May 2019
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline
Tháng 4 1, 2019
Non-EU nationals: 1 April 2019; EU nationals: 1 May 2019

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
Tháng 4 1, 2019
Non-EU nationals: 1 April 2019; EU nationals: 1 May 2019
End Date