LLM trong Tư pháp hình sự châu Âu trong bối cảnh toàn cầu

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của tổ chức

Giới thiệu về trường

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of int ... Đọc thêm

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of international rankings, and member of the renowned European League of Research Universities. Đọc ít hơn