LLM về hình sự và tư pháp hình sự

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của tổ chức

Giới thiệu về trường

The University of Sussex is a leading research-intensive university near Brighton. We have both an international and local outlook, with staff and students from more than 100 countries and frequent en ... Đọc thêm

The University of Sussex is a leading research-intensive university near Brighton. We have both an international and local outlook, with staff and students from more than 100 countries and frequent engagement in community activities and services. Đọc ít hơn