LLM (bậc thầy của pháp luật)

Thời hạn: Một năm dương lịch (full-time) Hai, ba hoặc bốn năm (bán thời gian, ban ngày chỉ) Chúng tôi khuyên sinh viên bán thời gian có từ hai-và-một-nửa và ba ngày một tuần miễn phí để theo đuổi khóa học của họ của việc học.

Yêu cầu nhập học tối thiểu: Tối thiểu là lớp hai cấp độ (hoặc tương đương) trong Luật

Khởi đầu chương trình: Chỉ tiêu lượng vào tháng 9

LLM (Master in Laws) cho phép sinh viên tạo ra cấu trúc chương trình của mình, lựa chọn các khóa học từ nhiều chủ đề và quan điểm, bao gồm luật khu vực so sánh, luật thương mại, luật pháp và phát triển, luật thương mại (bao gồm ngân hàng, bản quyền và luật về bằng sáng chế) , nhân quyền, luật môi trường, luật Hồi giáo, giải quyết tranh chấp, và luật pháp quốc tế.

Chương trình LLM là một chương trình pháp luật chủ đề duy nhất mà có thể được thực hiện trong khoảng thời gian một năm (toàn thời gian), hoặc bán thời gian trong một khoảng thời gian hai, ba hoặc bốn năm. Mỗi học sinh sẽ được yêu cầu học các mô đun giảng dạy tương đương với bốn đơn vị đầy đủ. Các luận án sẽ có giá trị thêm hai đơn vị đầy đủ, và hoàn thành chương trình LLM.

Với sự cho phép của người giám hộ LLM, học sinh sẽ được quyền lựa chọn một môn bổ sung hoặc tương đương từ module so sánh của Sư Phụ tại SOAS bao gồm mô-đun ngôn ngữ thích hợp. Một chủ đề bổ sung có thể được lựa chọn để thay thế cho một hoặc toàn bộ hoặc một nửa đối tượng.

Thi cho tất cả các module giảng dạy sẽ được tổ chức vào tháng / tháng sáu hàng năm và các luận án sẽ do nộp trong tháng Chín của năm cuối cùng đăng ký. Việc đánh giá cho mỗi module có thể thay đổi tùy theo mức độ mà các thành phần nghiên cứu của mỗi module là để nhấn mạnh.

Người ta cho rằng tất cả các sinh viên sẽ tốt nghiệp với một LLM trong pháp luật. Đó là có thể, tuy nhiên, đối với những sinh viên muốn tốt nghiệp với một mức độ 'chuyên gia', làm như vậy bằng cách chọn để có ba hoặc nhiều mô-đun từ các nhóm đối tượng có liên quan dưới đây. Trong mỗi trường hợp, học sinh phải thực hiện một luận án trong đó nhóm đối tượng.

Cấu trúc

Học sinh phải lấy các mô-đun với tổng giá trị là 180, bao gồm một luận văn (60 tín chỉ) và 120 tín chỉ của mô-đun giảng dạy. Các mô-đun được dạy có giá trị 15 hoặc 30 tín chỉ.

Sinh viên muốn học LLM cần phải có ít nhất 90 tín chỉ từ Trường Luật (Tổng Lãnh Đạo Sau Đại Học), và 30 đơn vị cuối cùng có thể được thực hiện trong Trường Luật hoặc từ Danh sách Các Mô-đun Mở Mở Sau đại học với sự cho phép của Người Quản lý Chương trình LLM. Các chủ đề luận văn sẽ được kết nối với một trong những học LLM mô-đun nghiên cứu.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 10 các khóa học tại SOAS University of London »

Khóa học này là ở trường
Duration
1 - 4 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
14,585 GBP
Theo địa điểm
Theo ngày
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng 9 1, 2019
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date