Luật Vermont học LLM trong Luật Môi trường

Học viên sau JD tìm kiếm cơ hội tuyệt vời để nghiên cứu chuyên sâu trong Thạc sĩ Luật (LLM) chương trình học của Vermont Luật.

Xếp hạng số một trong những trường luật môi trường trong nước, cung cấp các khóa học VLS pháp luật về môi trường và năng lượng nhiều hơn bất kỳ trường luật khác của Mỹ và nổi tiếng trên toàn quốc trong giải quyết tranh chấp và luật pháp lâm sàng, sinh viên tốt nghiệp tiếp tục xác định và nâng cao nghề nghiệp của mình thông qua việc thực hành pháp luật, nghiên cứu , giảng dạy, hoặc chính sách công.

LLM trong Luật Môi trường được thiết kế cho sinh viên tốt nghiệp Juris Doctor người muốn tập trung sự nghiệp của họ về pháp luật môi trường và các vấn đề bao gồm cả biến đổi khí hậu, sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nước, hoặc chính sách thuế môi trường.

Học sinh theo đuổi một nền giáo dục nói chung trong luật môi trường hoặc tập trung trong một khu vực cụ thể. Bạn sẽ thiết kế một, chương trình giảng dạy thực tế chuyên sâu phù hợp với mục tiêu của bạn. Bằng việc bao gồm hoàn thành một luận án, dự án nghiên cứu, giảng dạy thực tập, hoặc externship. Và bạn sẽ tham gia vào một cuộc hội thảo sau đại học mà tìm hiểu đề tài nghiên cứu tiên tiến thông qua các cuộc thảo luận và các bài giảng của các học giả luật môi trường.

Toàn thời gian sinh viên LLM thường hoàn thành chương trình trong vòng 12 tháng nhưng học sinh có tối đa năm năm để có được bằng cấp của họ. Chương trình này có thể được bắt đầu vào mùa hè hoặc mùa thu hoặc học kỳ.

Thạc sĩ Luật trong Luật môi trường cũng có thể thu được thông qua các chương trình học trực tuyến.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 2 các khóa học tại Vermont Law School »

Khóa học này là Trực tuyến, ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
1 - 5 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date