Luật thương mại và công ty LLM

Chung

Giới thiệu về trường

A world-class university ranked 71st in the Times Higher Education World Universities Ranking. Our LLM programmes combine academic thinking with practical training.

A world-class university ranked 71st in the Times Higher Education World Universities Ranking. Our LLM programmes combine academic thinking with practical training. Đọc ít hơn