Luật và chính sách sức khỏe

Chung

Chương trình mô tả

Chương trình Luật & Chính sách Y tế tại Southern Illinois University School Of Law được phát triển vào đầu những năm 1980 để thúc đẩy giáo dục và nghiên cứu về các vấn đề quan trọng trong luật y tế và chính sách công, và đạo đức y tế.

Mục đích của Chương trình Chính sách và Luật Y tế SIU là tăng cường giáo dục pháp luật trong lĩnh vực luật y tế đang phát triển nhanh chóng, tập trung vào phổ biến nghiên cứu, lãnh đạo sinh viên, học bổng và dịch vụ cộng đồng liên ngành. Chương trình hỗ trợ một loạt các cơ hội cho sinh viên trong giáo dục luật sức khỏe.

Cập nhật lần cuối Tháng 1 2021

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

Southern Illinois University prides itself on being a collaborative, tight-knit community that allows you to thrive. Through relationships, experiences, and connections, the School of Law opens doors ... Đọc thêm

Southern Illinois University prides itself on being a collaborative, tight-knit community that allows you to thrive. Through relationships, experiences, and connections, the School of Law opens doors so you can navigate a career on your terms. Đọc ít hơn