Xem tất cả 2 {lawstudies-mls:plural} về Nghiên cứu luật kinh doanh

MLS là một loại bằng sau đại học về các nghiên cứu pháp lý thường được sử dụng để bổ sung cho các chương trình khác mà sinh viên có thể đang theo học. Điều này có thể không chỉ là các vấn đề pháp lý khác, vì luật pháp đóng một vai trò trong rất nhiều loại khác nhau. Các nghiên cứu luật kinh doanh tập trun… Đọc thêm

MLS là một loại bằng sau đại học về các nghiên cứu pháp lý thường được sử dụng để bổ sung cho các chương trình khác mà sinh viên có thể đang theo học. Điều này có thể không chỉ là các vấn đề pháp lý khác, vì luật pháp đóng một vai trò trong rất nhiều loại khác nhau.

Các nghiên cứu luật kinh doanh tập trung vào luật pháp được đưa ra để tổ chức các doanh nghiệp chịu trách nhiệm về hành động của họ và để đảm bảo rằng các bên tham gia vào các giao dịch kinh doanh được bảo vệ. Điều này có thể được áp dụng trong các doanh nghiệp trên toàn quốc hoặc quốc tế.

Liên hệ các trường Đại học từ Tìm 2 {lawstudies-mls:plural} về Nghiên cứu luật kinh doanh 2020

Đọc ít hơn
WU Executive Academy - Vienna University of Economics and Business
Leopoldstadt, Austria

Các Thạc sĩ Luật học trong Luật kinh doanh châu Âu cung cấp cho bạn những kỹ năng cần thiết để giao tiếp, quản lý và dẫn đầu hiệu quả hơn trong các đặc sản kinh doanh, pháp lý ... Đọc thêm

Các Thạc sĩ Luật học trong Luật kinh doanh châu Âu cung cấp cho bạn những kỹ năng cần thiết để giao tiếp, quản lý và dẫn đầu hiệu quả hơn trong các đặc sản kinh doanh, pháp lý và quy định kết hợp. Đọc ít hơn
MLS
01 Oct 2020
Kết hợp qua mạng và tại trường
Bán thời gian
14 tháng
Anh
Kết hợp qua mạng và tại trường
Tại trường
Qua mạng
 
Yeshiva University
New York, USA

Big Data có tiềm năng to lớn để biến đổi xã hội hiện đại. Các tổ chức phải đảm bảo dữ liệu của họ được sử dụng một cách có trách nhiệm và với sự bảo vệ quyền riêng tư đầy đủ. ... Đọc thêm

Big Data có tiềm năng to lớn để biến đổi xã hội hiện đại. Các tổ chức phải đảm bảo dữ liệu của họ được sử dụng một cách có trách nhiệm và với sự bảo vệ quyền riêng tư đầy đủ. Đọc ít hơn
MLS
01 Sep 2020
Toàn thời gian
Bán thời gian
Anh
Qua mạng