Mexico

Về Mexico

Một cộng hòa lập hiến liên bang nằm ở biên giới phía nam của Hoa Kỳ, Mexico là một trong những quốc gia độc lập lớn nhất thế giới và nhà của gần 115 triệu người. Ngân hàng Thế giới cho rằng Mexico để có thu nhập trên trung bình do dầu và bạc dự trữ rộng lớn của nó và một đầu ra sản phẩm doanh thu trong nước ấn tượng đẩy bởi một nền kinh tế mới công nghiệp hóa đó là liên kết mạnh mẽ với NAFTA. Mexico cũng có một ngành công nghiệp du lịch phát triển mạnh và được xếp hạng đầu tiên trong số Bắc và Nam Mỹ trên các Di sản Thế giới của UNESCO. Goldman Sachs dự đoán Mexico sẽ trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới 's trong vòng 30 năm, dựa trên sự phát triển liên tục của ngành công nghiệp du lịch và dầu / kim loại của nó. Chính phủ Mexico 's tương tự như cấu trúc của chính phủ liên bang của Mỹ và bao gồm các ngành tư pháp, hành pháp và lập pháp kiểm soát 31 bang riêng biệt và một quận liên bang.Tổng thống Mexico được bầu dân chủ và là người đứng đầu chính phủ và nhà nước. Chức năng của chính phủ liên bang được quyết định bởi hướng dẫn ban hành vào năm 1917 với việc thành lập và thành lập Hiến pháp chính trị của Mexico Mỹ. Hệ thống pháp luật Mexico 's hệ thống pháp luật Mexico ' s hoạt động theo một bộ luật dân sự bắt nguồn từ các quy chế pháp luật La Mã và mã số (Corpus Juris Civilis) ban đầu được phát triển bởi Hoàng đế Justinian và sau đó được sửa đổi bởi Napoleon (Pháp) Mã của năm 1804. Mexico 's luật Dân sự bị ảnh hưởng nhiều bởi các nước ' s chuẩn mực xã hội và kết hợp tài sản, cá nhân, gia đình và các quy định pháp luật trong hợp đồng.Chia thành bốn phần, Bộ luật Dân sự có "Sách " gọi là: "The Book of Nghĩa vụ " (luật hợp đồng); "The Book of Cá nhân " (kết hôn, ly hôn, cha); "The Book of Assets " (tài sản cá nhân và bất động sản) và "The Book of Descendant 's Estates " (di chúc, di chúc và các vấn đề di chúc).

Học Luật tại Mexico

Trở thành một luật sư ở Mexico Mexico 'hệ thống giáo dục đại học của mô hình hệ thống chặt chẽ theo sau ở Mỹ, với các sinh viên được yêu cầu để kiếm được một cử nhân ' s pháp luật bằng (LLB) trước khi tiến lên một mức độ sau đại học luật (LLM). Một cử nhân Mexico 's mức độ được gọi là "Licenciatura ", trong khi một bậc thầy ' s mức độ được gọi là "Maestria ". Luật sư được cấp phép tại Mexico đã hoàn thành chương trình luật chuyên nghiệp bốn hoặc năm năm tại một trường luật công nhận hoặc đại học (gọi là "Facultad de Derecho "). Sinh viên luật được hướng dẫn trong lĩnh vực cốt lõi của Bộ luật Dân Mexico cũng như luật hiến pháp và hình sự. Học sinh muốn chuyên về một lĩnh vực cụ thể của pháp luật Mexico sẽ không có vấn đề tìm kiếm chương trình pháp luật của họ mong muốn như mình Mexico City đã có hơn 35 trường luật, với các thành phố Monterrey và Guadalajara cung cấp đại học luật bổ sung từ đó để lựa chọn.Học phí Học phí có thể thay đổi từ trường này sang trường khác. Học bổng và hỗ trợ tài chính có thể có sẵn, tùy thuộc vào các trường đại học 's chính sách. Cơ hội việc làm cho các luật sư tại Mexico Luật sư là liên tục trong nhu cầu do Mexico ' nền kinh tế tăng s, đang phát triển dân số và thay đổi cơ cấu xã hội.

Trường

Các trường & trường đại học tại Mexico

Các trường đại học và trường học tại Mexico