Nga

Về Nga

Về Nga Các quốc gia lớn trên thế giới, Nga đã có một sự hiện diện đáng gờm trong suốt lịch sử hiện đại. Spanning cả châu Á và châu Âu, Nga mang một lịch sử phong phú và di sản văn hóa để những người chọn để theo đuổi các nghiên cứu của họ tại đất nước này. Với nguồn tài nguyên khoáng sản và năng lượng rộng lớn, Nga có một số của thế giới 's nguồn cung cấp lớn nhất của dầu mỏ và khí đốt tự nhiên trên thế giới. Nga được biết đến với nhiều đóng góp của mình cho khoa học, văn học và âm nhạc. Tchaikovsky, một trong những thế giới 's nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất, một người Nga, như là tác giả Dostoevsky. Nga cũng mất đối tượng đầu tiên và các nghề thủ công có người lái đầu tiên vào không gian. Nó là thông qua tác động Nga 's về văn hóa và đóng góp của mình cho khoa học nước này đã tạo nên dấu ấn của mình trên thế giới. Những gì là các hệ thống như Luật ở Nga? Có một số tòa án trong hệ thống pháp luật của mình.Chúng bao gồm Tòa án Hiến pháp, trong đó có trách nhiệm thực thi luật pháp quốc tế và hiến pháp. Nó cũng có "Arbitrazh " tòa án, trong đó giải quyết các tranh chấp tài sản và thương mại, và các tòa án dân sự, trong đó xử lý các vụ án hình sự và kêu gọi các trường hợp không thuộc thẩm quyền của Toà án khác. Hệ thống pháp luật Nga 's là duy nhất trong cấu trúc của nó, nhưng nó gần giống với cấu trúc pháp luật dân sự.

Học Luật tại Nga

Thế nào là Bằng Luật ở Nga? Có vài độ pháp luật, và đào tạo dựa trên truyền thống đại học châu Âu. Một số trường đại học cung cấp một Cử nhân Luật như một bằng luật nhập cảnh cấp. Các chuyên gia trong Luật là mức độ thường trao giải nhất trong luật pháp Nga. Luật Giáo dục đại học ở Nga Nga là một cầu thủ tương đối mới trên thị trường sinh viên quốc tế, và một trong những lợi ích của việc học tập tại Nga là khả năng chi trả. Lệ phí khác nhau dựa trên các chương trình nhưng khá hợp lý so với các chương trình tương tự như trong các phần khác của châu Âu. Các di sản văn hóa của đất nước là một lợi ích khác của việc học tập tại Nga. Học sinh trải qua bốn hoặc năm năm học luật ở Nga, tùy thuộc vào việc họ chọn một đại học hoặc chương trình Chuyên gia. Những sinh viên đã có bằng đại học trong các lĩnh vực khác có thể thêm bằng luật chỉ trong ba năm học.Sau khi nhận được bằng Cử nhân hoặc chuyên ngành Luật, sinh viên có thể chọn để theo đuổi việc học. Một chương trình Thạc sĩ Luật học thêm một thêm hai năm học toàn thời gian. A "tiến sĩ Luật ", mà là một mức độ nghiên cứu, đòi hỏi phải có thêm ba năm học toàn thời gian. Theo đuổi đào tạo hơn nữa mở ra cánh cửa để lựa chọn việc làm hơn. Nga 's Bộ Giáo dục liệt kê khoảng 350 cơ sở pháp lý được công nhận trong nước. Trường luật ở Nga được chia thành bốn loại. Việc đầu tiên là các trường luật ở các trường đại học nhà nước cũ. Học viện pháp luật Nhà nước đang đứng độc lập trường rằng giải thưởng chỉ có độ pháp lý. Các viện nghiên cứu chuyên ngành của chính phủ cũng có thể cung cấp giáo dục pháp luật. Cuối cùng, sinh viên có thể chọn học luật tiếng Nga tại trường luật tư nhân. Hầu hết các sinh viên luật quốc tế chọn để theo đuổi huấn luyện ở một trong Nga 's các thành phố lớn.Bất cứ ai có bằng luật của Nga có thể thực hành pháp luật ở Nga, nhưng chỉ những người đã chứng minh trình độ và được thừa nhận là một người ủng hộ có thể xuất hiện trong vụ án hình sự. Beaus kích thước rộng lớn của đất nước, các chương trình học sẽ mở ra nhiều cơ hội trong vòng Nga cho những người học ở đây. Bởi vì chương trình cử nhân luật Nga 's vẫn còn tương đối mới, cơ hội để theo đuổi sự nghiệp đào tạo pháp luật hoặc pháp lý ở nước khác vẫn chưa được biết.

Trường

Các trường & trường đại học tại Nga

Các trường đại học và trường học tại Nga