Read the Official Description

Các Cử nhân Nghiên Cứu Pháp Lý có nghĩa là để chuẩn bị học sinh để thành công ở trường luật hoặc trong các trường đại học hàng đầu việc trong ngành luật. Chương trình nhấn mạnh tư duy phê phán, lý luận hợp lý, và phân tích các vấn đề pháp lý và xã hội đương đại, đọc và viết. Thực tập cho phép học sinh để xem các ứng dụng thực tế các nghiên cứu của họ.

Khám cao cấp

Học sinh phải vượt qua cả những điều sau đây:

  • Một cuộc kiểm tra toàn diện về Khoa học Chính trị kéo dài từ bốn đến sáu giờ. - Khám nghiệm toàn diện bằng miệng trong một đến một tiếng rưỡi trong Khoa học Chính trị.
Program taught in:
Anh
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date
Location
Application deadline
End Date