PGCert Công nghệ pháp lý - Bán thời gian

PGCert của chúng tôi về Công nghệ pháp lý có sẵn cho cả sinh viên tốt nghiệp luật và ngoài luật, cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này. Bạn sẽ tìm hiểu những điều cơ bản của công nghệ thú vị và thường xuyên phá vỡ này trong bối cảnh pháp lý và quy định đang được hình thành xung quanh nó.

Yêu cầu khóa học

  • Sinh viên phải có bằng đại học (hoặc tương đương) trong bất kỳ môn học nào với tỷ lệ 2: 2 trở lên.
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 22 các khóa học tại The University of Law Postgraduate Programmes »

Cập nhật lần cuối July 3, 2019
Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 9 2019
Tháng 1 2020
Duration
34 tuần
Bán thời gian
Price
2,925 GBP
2.925 bảng Anh (sinh viên Vương quốc Anh / EEA)
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ