Phd trong giáo luật

Chung

Chương trình mô tả

Tạo bởi Hội Đồng Giám Mục quốc gia Congo và giáo luật được dựng lên bởi Thánh Bộ Giáo Dục Công Giáo, Khoa Luật Canon dự định để thúc đẩy sâu giảng dạy và nghiên cứu trong một khoa học kinh điển khắt khe trong sự hài hòa với pháp luật La Mã, luật dân sự hiện đại hải châu Phi.

do đó nó tạo thành các chuyên gia trong giáo luật trong tinh thần phục vụ và hoàn toàn trung thành với Huấn Quyền. Các chuyên gia này sẽ được áp dụng ngoài việc hội nhập văn hóa của pháp luật kinh điển ở châu Phi, "mà không vi phạm pháp luật của Thiên Chúa và kỷ luật vĩ đại của Giáo Hội."

Trong quan điểm này, Khoa Luật Canon giúp để giải quyết, lúc đầu, nhu cầu cấp bách của Giáo Hội Phi: - để cung cấp khoa, cấp trên khác nhau trong Giáo Hội viện và hội thảo Sở Qualified trong giáo luật; - đặt dưới quyền định đoạt của các tòa án giáo hội, một cơ quan tư pháp có thẩm quyền; - để cung cấp các Giám Mục và Bề Trên Cả của Viện Đời Sống Tận Hiến và xã hội đời sống tông đồ, các chuyên gia để hỗ trợ họ trong chính phủ tương ứng.

Để đạt được những mục tiêu này, những bài học được chia thành ba chu kỳ: mức độ trong 2 năm, giấy phép cho 3 năm và tiến sĩ trong ít nhất 4 năm trong đó 2 đầu tiên là dành cho các Diploma nghiên cứu cao cấp (DEA).

Chương trình tiến sĩ có thể được hoàn thành vào tập hợp của giáo dục đại học trong Luật Canon.

Các khóa học chương trình của Khoa Luật Canon của Catholic University of Congo được thành lập theo quy định tại Điều 55 của "đơn đặt hàng" của Tu Hội Thánh cho Giáo Dục Công Giáo cho một ứng dụng cụ thể của Tông Hiến Sapientia Christiana và Nghị định được đổi mới nhờ việc tổ chức nghiên cứu trong Canon luật khoa của hội chúng giống nhau.

Các chương trình đại học là phải nói, tốt nghiệp được làm bằng vật liệu chia thành 4 lĩnh vực: triết học, thần học, luật pháp và các ngôn ngữ khác (các ngành có liên quan). Nó bao gồm các khóa học tổng quát cho phép sinh viên có được nền tảng để giải quyết các nghiên cứu của Bộ Giáo Luật.

Cập nhật lần cuối Tháng 7 2017

Giới thiệu về trường

L’Université Catholique du Congo est une Université privée Catholique réputée par son excellence, par son dynamisme, par sa qualité exceptionnelle des enseignements offerts à ses étudiants et pour la ... Đọc thêm

L’Université Catholique du Congo est une Université privée Catholique réputée par son excellence, par son dynamisme, par sa qualité exceptionnelle des enseignements offerts à ses étudiants et pour la pertinence de son programme d’études. Đọc ít hơn