Philippines là một quốc đảo nằm trong khu vực Đông Nam Á. Đó là một đất nước có hơn 7.107 hòn đảo. Khu vực đa dạng này có một nền văn hóa đa dạng và trang điểm dân tộc. Với hơn 19 ngôn ngữ có mặt ở đây và dân số ước tính là hơn 99.5 triệu USD. Đối với những người muốn sống ở đây, không có nghi ngờ một loạt các kinh nghiệm có thể. Có chuyên gia pháp lý khác nhau hiện diện trong cả nước, trong đó có luật sư. Đối với những người muốn theo đuổi một mức độ hợp pháp ở Philippines, quá trình bắt đầu với sự hiểu biết đất nước. Những gì là hệ thống luật pháp trong Philippines? Hệ thống pháp luật ở Philippines rất đa dạng, với nhiều đảo và thành phố lớn thường soát bản thân . Bộ luật địa phương có mặt trong nhiều lĩnh vực. Hầu hết thời gian, một hệ thống pháp luật về nội dung, trong đó bao gồm pháp luật dân sự, luật hình sự và luật lao động trong nước được xác định bởi các nước 's mã pháp lý.Hệ thống pháp luật là pháp luật chủ yếu là dân sự, giống như là của Tây Ban Nha, trong đó khu vực thuộc địa.