Quản lý Tư pháp Hình sự

Chung

Chương trình mô tả

Chương trình Cử nhân Khoa học về Quản lý Tư pháp Hình sự tập trung vào việc phát triển kỹ năng lãnh đạo và phân tích của những sinh viên mong muốn có được các vị trí điều hành trong hệ thống tư pháp hình sự, bao gồm hệ thống tòa án, các cơ sở cải huấn, ứng phó khẩn cấp và các cơ quan thực thi pháp luật trong số những người khác.

Sinh viên hoàn thành chương trình có thể đi làm trực tiếp hoặc chuyển tiếp lên Thạc sĩ Hành chính Công, Thạc sĩ Tư pháp Hình sự hoặc Thạc sĩ Chính sách Công.

Những người thực thi pháp luật làm việc trong nhiều ngành nghề khác nhau và đóng một vai trò quan trọng trong sự an toàn và bảo vệ công dân và xã hội của chúng ta. Sinh viên trong chương trình này được chuẩn bị với một nền tảng vững chắc về Tư pháp Hình sự, cho dù họ chọn làm việc trong chính quyền địa phương, tiểu bang hay liên bang, làm việc với một tổ chức phi lợi nhuận hoặc NGO, hoặc quản lý.

Cập nhật lần cuối Tháng 1 2021

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

Manor College is a private, Associate’s and Bachelor’s degree granting institution recognized for its academic excellence and personalized approach to ensuring each of our students leave ready to exce ... Đọc thêm

Manor College is a private, Associate’s and Bachelor’s degree granting institution recognized for its academic excellence and personalized approach to ensuring each of our students leave ready to excel in their chosen fields. Đọc ít hơn