Singapore là một quốc gia nằm ở khu vực Đông Nam Á. Nó là một quốc đảo nằm ở mũi phía nam của bán đảo Malay. Đây là nơi có 5,4 triệu người. Là một trong những khu vực cổ nhất của người dân liên tục có người. Nó là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thế giới và một trung tâm thương mại quan trọng. Nó có một cổng lớn chiếm khoảng 26 phần trăm của GDP đất nước 's. Cá nhân muốn làm việc và học tập tại đây sẽ tìm thấy nó là một nền văn hóa sôi động với cơ hội nổi bật cho những người muốn làm việc trong lĩnh vực pháp luật. Hệ thống pháp luật ở Singapore là gì? Hệ thống pháp luật ở Singapore dựa trên phổ biến tiếng Anh hệ thống pháp luật. Có những khu vực khác nhau của pháp luật, bao gồm cả pháp luật hành chính, luật pháp vốn chủ sở hữu và niềm tin, pháp luật sai lầm cá nhân, và luật hợp đồng. Luật hình sự cũng có mặt ở đây. Không chỉ đất nước có hệ thống thanh riêng của nó, nhưng nó thường được đề cập đến trường hợp pháp luật tiếng Anh như một khía cạnh áp dụng của pháp luật đó.Hiến pháp của nước Cộng hòa Singapore là tài liệu pháp lý chính phác thảo hệ thống pháp luật quốc gia 's.

Các trường đại học tại Singapore