Singapore

Về Singapore

Singapore là một quốc gia nằm ở khu vực Đông Nam Á. Nó là một quốc đảo nằm ở mũi phía nam của bán đảo Malay. Đây là nơi có 5,4 triệu người. Là một trong những khu vực cổ nhất của người dân liên tục có người. Nó là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thế giới và một trung tâm thương mại quan trọng. Nó có một cổng lớn chiếm khoảng 26 phần trăm của GDP đất nước 's. Cá nhân muốn làm việc và học tập tại đây sẽ tìm thấy nó là một nền văn hóa sôi động với cơ hội nổi bật cho những người muốn làm việc trong lĩnh vực pháp luật. Hệ thống pháp luật ở Singapore là gì? Hệ thống pháp luật ở Singapore dựa trên phổ biến tiếng Anh hệ thống pháp luật. Có những khu vực khác nhau của pháp luật, bao gồm cả pháp luật hành chính, luật pháp vốn chủ sở hữu và niềm tin, pháp luật sai lầm cá nhân, và luật hợp đồng. Luật hình sự cũng có mặt ở đây. Không chỉ đất nước có hệ thống thanh riêng của nó, nhưng nó thường được đề cập đến trường hợp pháp luật tiếng Anh như một khía cạnh áp dụng của pháp luật đó.Hiến pháp của nước Cộng hòa Singapore là tài liệu pháp lý chính phác thảo hệ thống pháp luật quốc gia 's.

Học Luật ở Singapore

Một bước quan trọng trong việc trở thành một luật sư hành nghề trong cả nước là gì một Bằng Luật ở Singapore? Lấy bằng luật là. Để làm được điều này, các cá nhân sẽ cần phải hoàn thành các yêu cầu của chương trình Cử nhân Luật, tại ít nhất. Hầu hết các sinh viên cũng sẽ cần phải hoàn thành các LL.M., đó là một chương trình học cấp 's chủ. Các chương trình tiên tiến, bao gồm một chương trình tiến sĩ là có sẵn cho những sinh viên muốn tiếp tục theo đuổi lĩnh vực này của Luật giáo dục. Giáo dục đại học ở Singapore Để làm việc như một luật sư trong cả nước, các cá nhân sẽ cần phải áp dụng cho nhập học vào các Hiệp hội Bar Singapore. Để làm được điều đó, đầu tiên sinh viên phải hoàn thành các yêu cầu của một cấp độ 's bằng cử nhân về giáo dục trong lĩnh vực pháp luật. Giáo dục này phải đến từ một trường đã được phê duyệt. Các chương trình học ban đầu phải mất bốn năm để hoàn thành tại một trường đại học được công nhận bởi Hiệp hội Bar.Giáo dục hơn nữa có thể kéo dài từ hai đến bốn năm nữa giáo dục. Chi phí để tham gia vào những chương trình phụ thuộc rất nhiều vào từng trường. Chi phí có thể cao hơn đáng kể ở một số cơ sở tư nhân hơn là tại các trường tư thục. Cá nhân làm việc như luật sư trong nước không nhất thiết phải trả một mức lương rất cao, nhưng những người làm việc ở các vị trí của chính phủ, mà còn là một quá trình cá nhân hành động có thể thực hiện sau khi có được một mức độ pháp lý, thường kiếm được nhiều hơn. Sinh viên quốc tế thường được chào đón trong nước. Tuy nhiên, điều này là đến các quyết định của từng trường đại học. Một số trường có yêu cầu rất nghiêm ngặt, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Sinh viên quốc tế sẽ cần phải đáp ứng cùng một mức độ giám sát như các cư dân địa phương. Ngoài ra, một số trong các chương trình yêu cầu không phải là luôn luôn có thể truy cập đến các sinh viên quốc tế do nhu cầu của họ tại địa phương.Áp dụng cho các chương trình này sớm là thường khuyên bạn nên để đảm bảo các cá nhân có thể có được các giấy tờ cần thiết và phê duyệt. Sinh viên hoàn thành yêu cầu giáo dục của họ tại Singapore, hoặc những người đáp ứng được những yêu cầu ngoài nước, sẽ cần phải ngồi cho kỳ thi cấp giấy phép của Singapore Bar Association 's. Tiếp tục giáo dục thường xuyên là một yêu cầu sau khi làm như vậy. Sau đó sinh viên có thể làm việc ở một vị trí tạm thời trong một tòa án của pháp luật đối với các chiều dài yêu cầu của thời gian trước khi thực hành trên riêng của họ. Sinh viên có khả năng tìm thấy rất nhiều vị trí có sẵn trong khu vực này của pháp luật. Điều này bao gồm làm việc trong hệ thống hình sự, như các thẩm phán, cũng như làm việc theo hướng dạy học giáo dục. Jobs có thể được khó khăn để có được ban đầu đặc biệt cho sinh viên mới.