Tư pháp hình sự

Chung

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

Evidence-based judgments and prudent policy choices about crime and justice require an understanding of crime, criminal behavior, criminal justice processes, and the law. The study of criminal justice ... Đọc thêm

Evidence-based judgments and prudent policy choices about crime and justice require an understanding of crime, criminal behavior, criminal justice processes, and the law. The study of criminal justice at the University at Albany addresses these phenomena. Đọc ít hơn