Thạc sĩ Luật LL.M

Chung

Chương trình mô tả

Khoa Luật cung cấp cho sinh viên quốc tế có bằng luật khả năng lấy được bằng Magistra / Magister legum (LL.M.). Đây là khóa học tổng thể kéo dài một năm (có thể mở rộng), bao gồm các kiến thức cơ bản của luật pháp Đức và yêu cầu, tức là phải hoàn thành một bài báo nghiên cứu mở rộng. Ngôn ngữ giảng dạy của chương trình này là tiếng Đức.

Cập nhật lần cuối Tháng 8 2020

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

Universität Regensburg, founded in 1962, is located on a modern campus at the southern edge of a historic city dating back to the Roman Ages. The university provides a broad variety of disciplines, a ... Đọc thêm

Universität Regensburg, founded in 1962, is located on a modern campus at the southern edge of a historic city dating back to the Roman Ages. The university provides a broad variety of disciplines, a favourable student-teacher ratio and excellent facilities. Originally designed as a regional university, it has developed into a renowned centre of teaching and research with a strong tradition in international cooperation. There are currently 19.704 students enrolled at Universität Regensburg (as of summer semester 2020). Đọc ít hơn