Thạc sĩ Luật kinh tế và tài chính châu Âu (LL.M.)

University of Luxembourg, Faculty of Law, Economics and Finance

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Thạc sĩ Luật kinh tế và tài chính châu Âu (LL.M.)

University of Luxembourg, Faculty of Law, Economics and Finance

Trong khoảng

Chương trình cung cấp cho sinh viên một cơ hội duy nhất để khám phá lĩnh vực phát triển nhanh chóng của luật hình sự châu Âu với sự nhấn mạnh đặc biệt về luật hình sự kinh tế và tài chính.

Chương trình bao gồm sáu mô-đun liên tiếp, cung cấp cho sinh viên một cái nhìn sâu sắc về một số khía cạnh quan trọng của luật hình sự châu Âu, bao gồm các lĩnh vực sau đây của Luật hình sự châu Âu:

 • quy định và thực thi trong EU,
 • Luật hình sự châu Âu và thủ tục hình sự,
 • công ty luật hình sự và tuân thủ,
 • hợp tác tư pháp và các cơ quan thực thi pháp luật châu Âu.

Trong học kỳ thứ hai, mỗi sinh viên chuẩn bị một luận văn Thạc sĩ và tham gia vào một thực tập, qua đó người đó sẽ có cơ hội mở rộng hơn nữa các kỹ năng của mình bằng cách áp dụng kiến ​​thức thu được vào các tình huống thực tế.

Các khóa học được giảng dạy bởi các học giả và học viên hàng đầu, bao gồm các thẩm phán từ Tòa án Tư pháp của EU (CJEU), các quan chức EU, và các đối tác của các công ty luật hàng đầu.97926_CampusLimpertsberg.JPG

5 lý do để chuyên về Luật hình sự và kinh tế châu Âu tại Đại học Luxembourg:

 1. Tốt nghiệp từ một chương trình chuyên môn cao và độc đáo trong một lĩnh vực phát triển nhanh chóng của pháp luật. Chương trình song ngữ cho sinh viên một lợi thế riêng biệt khi làm việc trong lĩnh vực luật hình sự châu Âu.
 2. Chương trình bao gồm thực tập bắt buộc tại một trong những công ty luật hàng đầu của Luxembourg, một tổ chức quốc gia, châu Âu hoặc quốc tế, một ngân hàng hoặc một tổ chức tài chính khác hoặc một bên liên quan khác trong lĩnh vực này.
 3. Được hưởng lợi từ sự gần gũi của một số tổ chức châu Âu, đặc biệt là Tòa án Tư pháp của Liên minh châu Âu, và tiếp xúc gần gũi và hợp tác với các học viên hàng đầu của trường.
 4. Chương trình kết hợp các phương pháp và công cụ giảng dạy khác nhau để cung cấp cho học sinh cơ hội phát triển các kỹ năng thực hành cần thiết để chuyển tiếp thành công vào một lĩnh vực như giảng dạy tương tác trong các nhóm nhỏ, thuyết trình, vận động chính sách và chú ý đặc biệt soạn thảo.
 5. Nghiên cứu các chuyến đi đến các tổ chức châu Âu và quốc tế, chẳng hạn như Hội đồng Liên minh châu Âu, Eurojust, Europol, Tòa án Tư pháp của Liên minh Châu Âu và Tòa án Hình sự Quốc tế.

Các cơ hội nghề nghiệp

LL.M. cung cấp cho sinh viên một lợi thế cạnh tranh để nhập thành công lĩnh vực mở rộng nhanh chóng của luật hình sự kinh tế và tài chính châu Âu ở Luxembourg hoặc ở nước ngoài, ví dụ như một chuyên gia tuân thủ, luật sư phạm tội cổ trắng hoặc quan chức EU. Hơn nữa, chương trình cũng có thể là một bàn đạp để nghiên cứu thêm ở cấp độ tiến sĩ.97924_Students1.jpg

Cấu trúc nghiên cứu

Học sinh nộp đơn cho Thạc sĩ Luật kinh tế và tài chính châu Âu có thể nhập trực tiếp vào năm thứ hai của chương trình Thạc sĩ (M2) với mục tiêu đạt được một LL.M. trình độ. Điều này đòi hỏi phải hoàn thành thành công bốn năm nghiên cứu với 240 ECTS, điển hình là có bằng Thạc sĩ về luật hoặc các nghiên cứu tương đương bao gồm các khóa học trong luật châu Âu. Học sinh sẽ được thừa nhận theo quyết định của một ủy ban tuyển sinh.

Các ứng viên đã hoàn tất thành công ba năm nghiên cứu với 180 ECTS (thường là Cử nhân Luật hoặc các nghiên cứu tương đương) đủ điều kiện đăng ký cho năm đầu tiên của LL.M. nghiên cứu tại Đại học Luxembourg (M1). Nó cung cấp một loạt các khóa học trong luật châu Âu và quốc tế mà từ đó sinh viên có thể chọn để chuẩn bị cho các yêu cầu cụ thể của năm thứ hai (M2).

Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh
 • Người Pháp


Cập nhật lần cuối November 23, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
2 năm
Price
Giá
200 EUR
mỗi học kỳ
Locations
Luxembourg - Luxembourg City, Luxembourg District
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Luxembourg - Luxembourg City, Luxembourg District
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ