Thạc sĩ Luật thương mại và doanh nghiệp quốc tế

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của trường

Chương trình mô tả

Luật thương mại và doanh nghiệp quốc tế LLM được thiết kế cho sinh viên tốt nghiệp luật và các chuyên gia muốn phát triển chuyên môn pháp lý chuyên môn cần thiết trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay.

Tầm quan trọng của biên giới quốc gia là giảm dần và kiến thức toàn diện về luật điều chỉnh các mối quan hệ thương mại và thương mại quốc tế là vô cùng quan trọng. Chương trình này cung cấp cho bạn cơ hội để phát triển kiến thức chuyên sâu về luật pháp và các quy định chi phối các hoạt động thương mại và doanh nghiệp xuyên biên giới quốc gia.

Cho phép bạn có cơ hội phản ánh các khía cạnh riêng tư và công khai của các quy tắc pháp lý cần thiết để điều chỉnh nền kinh tế thế giới, chương trình này nhằm mục đích chuẩn bị cho bạn phản ứng với bản chất thay đổi và năng động của quan hệ pháp lý giữa các tập đoàn, cá nhân và tiểu bang.

Một luận văn đáng kể là một phần của nghiên cứu của bạn, và điều này được thiết kế để giúp bạn nâng cao kỹ năng nghiên cứu của mình khi bạn thực hiện một cuộc điều tra chi tiết trong một lĩnh vực bạn chọn.

Bạn học như thế nào

LLM cho phép sinh viên có cơ hội để phản ánh các khía cạnh của công ty, tư nhân và công chúng về các quy định pháp luật cần thiết để điều hành nền kinh tế thế giới với các mô-đun về luật kinh doanh quốc tế (bao gồm thương mại quốc tế và bán hàng quốc tế) các quy tắc về thị trường nội bộ EU và Tổ chức Thương mại Thế giới.

Liên hệ và Nghiên cứu Độc lập

Chương trình được thực hiện bởi các hội thảo kéo dài hai giờ một lần mỗi tuần trong mỗi mô-đun. Cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho mỗi buổi hội thảo, và dự kiến ​​sẽ được đọc nhiều.

Nghiên cứu sau đại học bao gồm một tỷ lệ đáng kể của nghiên cứu độc lập, khám phá các tài liệu được trình bày trong các bài giảng và hội thảo. Theo hướng dẫn chung, cứ mỗi giờ trong lớp học, sinh viên dự kiến sẽ dành hai ba giờ trong một nghiên cứu độc lập.

Bạn đánh giá như thế nào

Tất cả các mô-đun được đánh giá bằng bài tập bằng văn bản. Cũng có một yêu cầu để viết một luận án đáng kể. Không có kỳ thi, bằng văn bản hay bằng miệng.

Phản hồi đánh giá

Chính sách của Chính phủ về phản hồi đánh giá University of Lincoln nhằm đảm bảo rằng các nhà khoa học sẽ trả lại các đánh giá trong khóa học ngay cho bạn - thường là trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn.

Yêu cầu đầu vào

Lớp học thứ nhất hoặc thứ hai nhận được bằng cấp trong một môn học có liên quan.

Sinh viên Quốc tế sẽ yêu cầu Anh ngữ tại IELTS 6.0 với ít nhất 5,5 trong mỗi phần, hoặc tương đương.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Since being opened by Queen Elizabeth II in 1996, the University of Lincoln has invested more than £300 million in its buildings and facilities.

Since being opened by Queen Elizabeth II in 1996, the University of Lincoln has invested more than £300 million in its buildings and facilities. Đọc ít hơn