LAWSTUDIES

Trang 2 của 2, <small>Xem tất cả 19 Các Chương trình LLM Hàng đầu ở Đức 2021</small>

Thạc sĩ Luật (LLM) 16-19 (/19). Yêu cầu thông tin về Các Chương trình đào tạo Luật Hàng đầu ở Đức 2021

kết quả được tìm thấy Filter

LL.M. Luật châu Âu và quốc tế - Chuyên ngành luật kinh tế châu Âu

Europa-Institut
Thạc sĩ Luật (LLM)
<
Toàn thời gian
Anh
Tiếng Đức
Khuôn viên trường

Viện Europa-Institut tại Đại học Saarland cung cấp chương trình Thạc sĩ một năm về Luật Châu Âu và Quốc tế. Một trong những chuyên ngành được cung cấp là một chuyên ngành tron ...

Đọc thêm

LL.M. Luật châu Âu và quốc tế - Chuyên ngành đầu tư và ngoại thương

Europa-Institut
Thạc sĩ Luật (LLM)
<
Toàn thời gian
Anh
Tiếng Đức
Khuôn viên trường

Viện Europa-Institut tại Đại học Saarland cung cấp chương trình Thạc sĩ một năm về Luật Châu Âu và Quốc tế. Một trong những chuyên ngành được cung cấp là chuyên ngành Ngoại th ...

Đọc thêm

LL.M. trong luật pháp châu Âu và quốc tế - Chuyên ngành giải quyết tranh chấp quốc tế

Europa-Institut
Thạc sĩ Luật (LLM)
<
Toàn thời gian
Anh
Tiếng Đức
Khuôn viên trường

Viện Europa-Institut tại Đại học Saarland cung cấp chương trình Thạc sĩ một năm về Luật Châu Âu và Quốc tế. Một trong những chuyên ngành được cung cấp là một chuyên ngành tron ...

Đọc thêm

LL.M. trong luật pháp châu Âu và quốc tế - Chuyên môn hóa bảo vệ nhân quyền của châu Âu và quốc tế

Europa-Institut
Thạc sĩ Luật (LLM)
<
Toàn thời gian
Anh
Tiếng Đức
Khuôn viên trường

Viện Europa-Institut tại Đại học Saarland cung cấp chương trình Thạc sĩ một năm về Luật Châu Âu và Quốc tế. Một trong những chuyên ngành được cung cấp là chuyên môn về Bảo vệ ...

Đọc thêm