Các Chương trình đào tạo Luật về Data Policies

So sánh Các Chương trình Thạc sĩ Luật về Data Policies

Các Thạc sĩ Luật học thường được gọi là Thạc sỹ, là một mức độ pháp luật cao cấp sau đại học. Ứng viên thường đã nắm giữ một mức độ đầu tiên trong pháp luật và quan tâm thúc đẩy hơn nữa các nghiên cứu của họ về pháp luật. Có được một LL.M. sở hữu một số lợi thế khác biệt.

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình LLM về Data Policies 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Thạc sĩ Luật (LLM) Data Policies.  Hãy thử Cử nhân Luật Data Policies thay vào đó.
Data Policies

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây