Các Chương trình đào tạo Luật về Data Regulation

So sánh Các Chương trình Thạc sĩ Luật về Data Regulation

Chương trình đào tạo LLM hay Thạc sĩ về Luật là một chương trình đào tạo học thuật, thường được tìm kiếm bởi sinh viên tốt nghiệp cử nhân Luật, những người muốn tiếp tục học tập sâu hơn về một nội dung cụ thể của pháp luật. Các chương trình LLM mang thiên hướng tập trung vào nghiên cứu và thường chỉ kéo dài khoảng một năm.

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình LLM về Data Regulation 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Thạc sĩ Luật (LLM) Data Regulation.  Hãy thử Cử nhân Luật Data Regulation thay vào đó.
Data Regulation

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây