Các Chương trình đào tạo Luật về Digital Rights

So sánh Các Chương trình Thạc sĩ Luật về Digital Rights

Một LL.M. là bước đầu tiên hướng tới các viện nghiên cứu ở nhiều nước. Nó trình bày nhiều cơ hội để chuyên về một lĩnh vực cụ thể hoặc để thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng. Nó cũng có thể chứng minh có lợi trong việc có được một mức độ cấp tiến sĩ trong pháp luật.

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình LLM về Digital Rights 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Thạc sĩ Luật (LLM) Digital Rights.  Hãy thử Cử nhân Luật Digital Rights thay vào đó.
Digital Rights

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây