Các Chương trình đào tạo Luật về European Data Protection Law

So sánh Các Chương trình Thạc sĩ Luật về European Data Protection Law

LLM hoặc Thạc sĩ Luật cung cấp một giới thiệu về các khu vực mới quan tâm đến họ cũng như cơ hội để tiếp tục chuyên về lĩnh vực hiện tại của họ thực hành và thường được giới hạn trong những người đạt được vị danh dự trong nghiên cứu pháp lý trước đây của họ.

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình LLM về European Data Protection Law 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Thạc sĩ Luật (LLM) European Data Protection Law.  Hãy thử Cử nhân Luật European Data Protection Law thay vào đó.
European Data Protection Law

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây