Chương trình Thạc sĩ Luật Bán thời gian về Giáo Luật

Tìm kiếm Các Chương trình LLM Bán thời gian về Giáo Luật 2019

Chương trình đào tạo LLM hay Thạc sĩ về Luật là một chương trình đào tạo học thuật, thường được tìm kiếm bởi sinh viên tốt nghiệp cử nhân Luật, những người muốn tiếp tục học tập sâu hơn về một nội dung cụ thể của pháp luật. Các chương trình LLM mang thiên hướng tập trung vào nghiên cứu và thường chỉ kéo dài khoảng một năm.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình đào tạo Luật Bán thời gian về Giáo Luật 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Thạc sĩ Luật (LLM) Giáo Luật.  Hãy thử Cử nhân Luật Giáo Luật thay vào đó.
Giáo Luật

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây