Các Chương trình Thạc sĩ Luật ở Grenada

Xem tất cả Các Chương trình LLM Hàng đầu ở Grenada 2019

LLM

Các Thạc sĩ Luật học thường được gọi là Thạc sỹ, là một mức độ pháp luật cao cấp sau đại học. Ứng viên thường đã nắm giữ một mức độ đầu tiên trong pháp luật và quan tâm thúc đẩy hơn nữa các nghiên cứu của họ về pháp luật. Có được một LL.M. sở hữu một số lợi thế khác biệt.

Một LLM (Thạc sĩ Luật) là một bằng luật tiên tiến giúp sinh viên chuẩn bị với đào tạo pháp luật chuyên ngành. Khóa học thường kết hợp nghiên cứu, các môn học và luận văn. các chương trình LLM thường mất 1-2 năm để hoàn thành.

Grenada có một cơ quan điều tiết được gọi là trường đại học tài trợ hoa hồng lựu đạn. Ủy ban này giám sát 34 trường đại học công và 60 trường đại học tư để đảm bảo cơ sở giáo dục cung cấp chất lượng giáo dục. Họ cũng đảm bảo rằng cả hai sinh viên trong nước và quốc tế có chất lượng giáo dục theo định hướng nghiên cứu.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình đào tạo Luật Hàng đầu ở Grenada 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Thạc sĩ Luật (LLM) LLM Grenada.  Hãy thử Thạc sĩ Luật (LLM) thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây