Các Chương trình đào tạo Luật về Hệ thống Pháp lý

So sánh Các Chương trình Thạc sĩ Luật về Hệ thống Pháp lý

Chương trình đào tạo LLM hay Thạc sĩ về Luật là một chương trình đào tạo học thuật, thường được tìm kiếm bởi sinh viên tốt nghiệp cử nhân Luật, những người muốn tiếp tục học tập sâu hơn về một nội dung cụ thể của pháp luật. Các chương trình LLM mang thiên hướng tập trung vào nghiên cứu và thường chỉ kéo dài khoảng một năm.

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình LLM về Hệ thống Pháp lý 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Thạc sĩ Luật (LLM) Hệ thống Pháp lý.  Hãy thử Cử nhân Luật Hệ thống Pháp lý thay vào đó.
Hệ thống Pháp lý

Các chương trình trong Cử nhân Luật Hệ thống Pháp lý

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây