Các Chương trình đào tạo Luật về International Data Protection Law

So sánh Các Chương trình Thạc sĩ Luật về International Data Protection Law

Sinh viên tốt nghiệp trường luật và luật sư thường xuyên áp dụng một LL.M. để đạt được chuyên môn trong một lĩnh vực chuyên ngành của pháp luật, chẳng hạn như pháp luật về thuế hoặc luật pháp quốc tế, hoặc để di chuyển từ khu vực thực hành vào một.

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình LLM về International Data Protection Law 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Thạc sĩ Luật (LLM) International Data Protection Law.  Hãy thử Cử nhân Luật International Data Protection Law thay vào đó.
International Data Protection Law

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây