Các Chương trình đào tạo Luật về Lý thuyết trong Pháp lý

So sánh Các Chương trình Thạc sĩ Luật về Lý thuyết trong Pháp lý

LLM hoặc Thạc sĩ Luật là một văn bằng sau đại học quốc tế công nhận trong pháp luật. Các chương trình LLM thường mở cửa cho những người đầu tiên có được một mức độ trong pháp luật.

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình LLM về Lý thuyết trong Pháp lý 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Thạc sĩ Luật (LLM) Lý thuyết trong Pháp lý.  Hãy thử Cử nhân Luật Lý thuyết trong Pháp lý thay vào đó.
Lý thuyết trong Pháp lý

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây