Các Chương trình đào tạo Luật về Lịch sử Pháp lý

So sánh Các Chương trình Thạc sĩ Luật về Lịch sử Pháp lý

Các Thạc sĩ Luật học thường được gọi là Thạc sỹ, là một mức độ pháp luật cao cấp sau đại học. Ứng viên thường đã nắm giữ một mức độ đầu tiên trong pháp luật và quan tâm thúc đẩy hơn nữa các nghiên cứu của họ về pháp luật. Có được một LL.M. sở hữu một số lợi thế khác biệt.

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình LLM về Lịch sử Pháp lý 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Thạc sĩ Luật (LLM) Lịch sử Pháp lý.  Hãy thử Cử nhân Luật Lịch sử Pháp lý thay vào đó.
Lịch sử Pháp lý

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây