Các Chương trình đào tạo Luật về Luật Tình huống

So sánh Các Chương trình Thạc sĩ Luật về Luật Tình huống

LLM hoặc Thạc sĩ Luật là một văn bằng sau đại học quốc tế công nhận trong pháp luật. Các chương trình LLM thường mở cửa cho những người đầu tiên có được một mức độ trong pháp luật.

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình LLM về Luật Tình huống 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Thạc sĩ Luật (LLM) Luật Tình huống.  Hãy thử Cử nhân Luật Luật Tình huống thay vào đó.
Luật Tình huống

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây