Chương trình Thạc sĩ Luật Bán thời gian về Luật hành chính

Tìm kiếm Các Chương trình LLM Bán thời gian về Luật hành chính 2019

Luật hành chính

LLM hoặc Thạc sĩ Luật là một văn bằng sau đại học quốc tế công nhận trong pháp luật. Các chương trình LLM thường mở cửa cho những người đầu tiên có được một mức độ trong pháp luật.

Pháp luật hành chính là một lĩnh vực chuyên môn cao của pháp luật giao dịch với mã quy phạm pháp luật, quy định của chính phủ, quy định cơ quan và các tiền lệ. Học sinh có được một mức độ LLM có thể mong đợi để kiếm được nhiều hơn so với một luật sư hình sự hoặc dân sự do số lượng thông tin phức tạp mà các luật sư dự kiến ​​sẽ được quen thuộc.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình đào tạo Luật Bán thời gian về Luật hành chính 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Thạc sĩ Luật (LLM) Luật hành chính.  Hãy thử Cử nhân Luật Luật hành chính thay vào đó.
Luật hành chính

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây