Chương trình Thạc sĩ Luật Học từ xa về Luật hành chính

Tìm kiếm Các Chương trình LLM Học từ xa về Luật hành chính 2019

Luật hành chính

Sinh viên tốt nghiệp trường luật và luật sư thường xuyên áp dụng một LL.M. để đạt được chuyên môn trong một lĩnh vực chuyên ngành của pháp luật, chẳng hạn như pháp luật về thuế hoặc luật pháp quốc tế, hoặc để di chuyển từ khu vực thực hành vào một.

Pháp luật hành chính là một lĩnh vực chuyên môn cao của pháp luật giao dịch với mã quy phạm pháp luật, quy định của chính phủ, quy định cơ quan và các tiền lệ. Học sinh có được một mức độ LLM có thể mong đợi để kiếm được nhiều hơn so với một luật sư hình sự hoặc dân sự do số lượng thông tin phức tạp mà các luật sư dự kiến ​​sẽ được quen thuộc.

Đào tạo từ xa là một phương pháp cung cấp giáo dục cho những học sinh không có mặt thể chất trong khuôn viên trường. Nghiên cứu khác nhau đã chỉ ra rằng các chương trình đào tạo từ xa có thể được như hiệu quả và hiệu quả như chương trình lớp học thông thường đôi khi thậm chí còn tốt hơn!

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình đào tạo Luật Học từ xa về Luật hành chính 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Thạc sĩ Luật (LLM) Luật hành chính distance.  Hãy thử Cử nhân Luật Luật hành chính Học từ xa thay vào đó.
Luật hành chính

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây