Chương trình Thạc sĩ Luật Bán thời gian về Luật trên văn bản

Tìm kiếm Các Chương trình LLM Bán thời gian về Luật trên văn bản 2019

Thạc sỹ các chương trình khác nhau về chiều dài, giá trị và số lượng. Các chương trình thường xuyên là một trong những năm của bài viết toàn thời gian hoặc 2-3 năm học bán thời gian. Sinh viên thường có các khóa học của họ hoặc là chuyên về một lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như luật pháp quốc tế, hoặc tạo ra một khóa học tùy chỉnh của nghiên cứu cho phù hợp với lợi ích cá nhân hay nhu cầu chuyên nghiệp.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình đào tạo Luật Bán thời gian về Luật trên văn bản 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Thạc sĩ Luật (LLM) Luật trên văn bản.  Hãy thử Cử nhân Luật Luật trên văn bản thay vào đó.
Luật trên văn bản

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây