Chương trình Thạc sĩ Luật Trực tuyến về Ngôn ngữ pháp lý

Tìm kiếm Các Chương trình LLM Trực tuyến về Ngôn ngữ pháp lý 2019

LLM là Latin cho Legum Magister, biểu Thạc sĩ Luật. Thạc sĩ của chúng tôi Luật (LL.M.) Chương trình trong Luật Mỹ là một chương trình sau đại học một năm. Sinh viên tốt nghiệp luật nước ngoài hoàn tất thành công chương trình được trao bằng "Thạc sỹ trong Luật Mỹ."

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình đào tạo Luật Trực tuyến về Ngôn ngữ pháp lý 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Thạc sĩ Luật (LLM) Ngôn ngữ pháp lý.  Hãy thử Cử nhân Luật Ngôn ngữ pháp lý thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây