Chương trình Thạc sĩ Luật Trực tuyến về Nghiên cứu Luật Hình sự Châu Phi

Tìm Các Chương trình LLM Trực tuyến về Nghiên cứu Luật Hình sự Châu Phi 2019

Sinh viên tốt nghiệp trường luật và luật sư thường xuyên áp dụng một LL.M. để đạt được chuyên môn trong một lĩnh vực chuyên ngành của pháp luật, chẳng hạn như pháp luật về thuế hoặc luật pháp quốc tế, hoặc để di chuyển từ khu vực thực hành vào một.

Có thể bất kỳ khu vực nào khác có thể phù hợp với sự đa dạng và kích thước của Châu Phi? Với lịch sử, cảnh quan và văn hóa đóng góp imitable, hầu như không có khu vực cung cấp một nghiên cứu ở nước ngoài gặp phải đó là khó khăn hơn hoặc đáp ứng nhiều hơn về nghiên cứu.

Bắt đầu ngay hôm nay Các Chương Trình LL.M Trực tuyến về Nghiên cứu Luật Hình sự Tốt nhất Châu Phi 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Thạc sĩ Luật (LLM) Nghiên cứu Luật Hình sự.  Hãy thử thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây