Các Chương trình đào tạo Luật về Thủ tục Dân sự

So sánh Các Chương trình Thạc sĩ Luật về Thủ tục Dân sự

LLM hoặc Thạc sĩ Luật cung cấp một giới thiệu về các khu vực mới quan tâm đến họ cũng như cơ hội để tiếp tục chuyên về lĩnh vực hiện tại của họ thực hành và thường được giới hạn trong những người đạt được vị danh dự trong nghiên cứu pháp lý trước đây của họ.

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình LLM về Thủ tục Dân sự 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Thạc sĩ Luật (LLM) Thủ tục Dân sự.  Hãy thử Cử nhân Luật Thủ tục Dân sự thay vào đó.
Thủ tục Dân sự

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây