Các Chương trình đào tạo Luật về Tiếng Anh pháp lý

So sánh Các Chương trình Thạc sĩ Luật về Tiếng Anh pháp lý

Một Thạc sĩ Luật (LLM) là một bằng cấp học tập trong một lĩnh vực tập trung đào tạo. Nhiều chương trình trong số này là dựa trên nghiên cứu, cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp một con đường tùy chọn cho tương lai trong giáo dục. Việc hoàn thành một LLM có thể thúc đẩy triển vọng công việc, ngoài các yếu tố như những năm tích lũy kinh nghiệm pháp lý và danh tiếng của trường luật được lựa chọn.

LLM bằng tiếng Anh pháp lý là gì? Khu vực nghiên cứu kết hợp cả kỹ năng pháp lý và ngôn ngữ, và các khóa học có thể bao gồm nghiên cứu về luật dân sự và hình sự, luật kinh tế, quyền hành động công cộng và luật pháp quốc tế. Học sinh tham gia chương trình này có thể tìm hiểu về những điều cơ bản của hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, hoặc thực hành vận động và kỹ năng nói. Chương trình có thể thích hợp cho các học giả hy vọng mở rộng trình độ pháp lý của họ để bao gồm những người được yêu cầu thực hành tại Hoa Kỳ.

Học sinh tham gia vào một LLM trong chương trình Anh ngữ pháp lý thường có cơ hội để tinh chỉnh việc sử dụng các thuật ngữ pháp lý và trở nên quen thuộc hơn với luật xuyên quốc gia. Những người không phải là người bản xứ của tiếng Anh có thể tham gia vào chương trình này để cải thiện khả năng nắm bắt tiếng Anh pháp lý của họ và những điều cơ bản của luật pháp Hoa Kỳ.

Chi phí của LLM thay đổi tùy theo trường và thời gian chương trình kéo dài. Sinh viên tương lai nên cẩn thận xem xét các lựa chọn của họ và mỗi trường để chắc chắn rằng họ đã tìm thấy một chương trình phù hợp với nhu cầu của họ.

Sinh viên tốt nghiệp có bằng LLM bằng tiếng Anh pháp lý có thể tập trung vào các lĩnh vực hẹp, chẳng hạn như kiện tụng hình sự hoặc luật tài chính quốc tế. Những người tham gia chương trình cũng có thể sử dụng mức độ để chuyển từ một lĩnh vực này sang một lĩnh vực khác. Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành luật sư sở hữu trí tuệ hoặc giải quyết các tranh chấp quốc tế liên quan đến các quốc gia nói tiếng Anh và các quốc gia không nói tiếng Anh. Bằng cấp này cũng có thể mở ra triển vọng công việc trong các lĩnh vực nghiên cứu và học thuật.

Chương trình Thạc sĩ Luật được cung cấp bởi các trường đại học trên toàn thế giới. Chương trình trực tuyến có sẵn, cung cấp cho sinh viên tham gia vào các trường có uy tín mà không cần di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác. Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng.

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Thạc sĩ Luật (LLM) Tiếng Anh pháp lý.  Hãy thử Cử nhân Luật Tiếng Anh pháp lý thay vào đó.
Tiếng Anh pháp lý

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây