Thạc sĩ Luật

Chung

Chương trình mô tả

Thạc sĩ Luật

Master of Laws (LLM) là chương trình học chuyên sâu kéo dài hai năm, cung cấp cho sinh viên cơ hội đào sâu kiến thức và hiểu biết về Luật. LLM có bốn chuyên ngành: Luật tài nguyên thiên nhiên; Luật Thương mại; Luật nhân quyền quốc tế và Luật quốc tế công cộng. Chương trình này được thiết kế để giải quyết các thách thức xu hướng trong nghề luật.

Cơ hội nghề nghiệp trong tương lai

 • Ban giám khảo
 • Học viện
 • Ngân hàng tư nhân
 • Đối tác công ty luật
 • Cán bộ điều hành
 • Chính trị gia

Mục tiêu nghề nghiệp

 • Để cải thiện sự hiểu biết của sinh viên về bối cảnh mà luật pháp hoạt động.
 • Để kích thích sự hiểu biết lớn hơn về trí tuệ và triết học về luật pháp là một trong những phương tiện để đạt được sự tăng trưởng kinh tế, phát triển con người và công bằng xã hội.
 • Để cho phép sinh viên sau đại học luật chuyên về các lĩnh vực pháp luật cụ thể theo sở thích của họ.
 • Để nâng cao hiểu biết và kiến thức của sinh viên về các chủ đề pháp lý cụ thể thông qua một dự án nghiên cứu được giám sát.
 • Để cung cấp một môi trường thuận lợi cho sinh viên đóng góp cho cơ thể kiến thức bằng cách viết một luận văn về chất lượng có thể xuất bản.
 • Để chuẩn bị cho sinh viên đảm nhận vai trò tư vấn pháp lý chuyên sâu hơn trong các lĩnh vực khác nhau của các chính trị và nền kinh tế của Uganda
 • Để đóng góp cho sự phát triển của một cộng đồng học thuật và trí tuệ có thể đóng góp cho sự phát triển quốc gia thông qua nghiên cứu, đổi mới, phân tích phê bình và tranh luận.

Cấu trúc chương trình

Học kỳ 1

 • LLM 711 Luật học và lý thuyết pháp lý
 • LLM 712 Luật Dầu khí
 • Quản trị doanh nghiệp LLM 713
 • LLM 714 Luật hình sự quốc tế
 • LLM 715 quốc tế
 • LLM 716 Luật sở hữu trí tuệ I
 • LLM 717 Pháp lý và Tội phạm học I

Học kỳ hai (Sinh viên có thể chọn 3 khóa học tùy chọn)

 • LLM 721 Quản trị và Chống tham nhũng I
 • LLM 722 Luật Tài nguyên và Năng lượng
 • LLM 723 Luật nhân đạo quốc tế
 • LLM 724 Luật ngân hàng quốc tế
 • Tổ chức thương mại thế giới LLM 725
 • LLM 726 Sở hữu trí tuệ II
 • LLM 727 Pháp lý và Tội phạm học II

Học kỳ ba (Phương pháp nghiên cứu và 2 khóa học tùy chọn)

 • Phương pháp nghiên cứu LLM 811 I (Bắt buộc)
 • LLM 812 Quản trị và Chống tham nhũng II
 • LLM 813 Luật quốc tế công cộng
 • LLM 814 Luật nhân quyền quốc tế và khu vực
 • Luật điện tử LLM 815
 • LLM 816 Luật và Phát triển
 • LLM 817 Giao dịch thương mại quốc tế và quốc gia

Học kỳ ba (Phương pháp nghiên cứu và 2 khóa học tùy chọn)

 • Luận án LLM 821 (Bắt buộc)
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Cavendish University Uganda (C.U.U.) is licensed and accredited by the Uganda National Council for Higher Education (UNCHE), and was established in 2008. The student-centric academic model of C.U.U. d ... Đọc thêm

Cavendish University Uganda (C.U.U.) is licensed and accredited by the Uganda National Council for Higher Education (UNCHE), and was established in 2008. The student-centric academic model of C.U.U. deploys global best practices in teaching and learning and is aimed at fulfilling the Mission of C.U.U. which is to transform students into responsible, educated, employable and entrepreneurial citizens (R.E.E.E.). C.U.U. offers market-relevant and accredited academic programs which are hosted in its four Faculties of Law, Science & Technology, Business & Management, and Socio-Economic Sciences. There is also a School of Postgraduate Studies & Research. Đọc ít hơn