Chương trình Thạc sĩ Luật Bán thời gian về Văn bản Pháp lý

Tìm kiếm Các Chương trình LLM Bán thời gian về Văn bản Pháp lý 2019

Các Thạc sĩ Luật học thường được gọi là Thạc sỹ, là một mức độ pháp luật cao cấp sau đại học. Ứng viên thường đã nắm giữ một mức độ đầu tiên trong pháp luật và quan tâm thúc đẩy hơn nữa các nghiên cứu của họ về pháp luật. Có được một LL.M. sở hữu một số lợi thế khác biệt.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình đào tạo Luật Bán thời gian về Văn bản Pháp lý 2019

Đọc nhiều hơn

LLM trong tổng thể của pháp luật của luận án

University of Johannesburg
Tại trường Bán thời gian 1 - 3 năm February 2019 Cộng hòa Nam Phi Johannesburg

[+]

tôi.

YÊU CẦU PASS

tôi. Một học sinh phải vượt qua các kiểm tra răng miệng và các luận án riêng.

iv.

tôi. Thời gian tối thiểu của nghiên cứu cho LLM của luận án là một năm.

iv.

Mức độ Thạc sĩ Luật của luận văn được cung cấp trong các lĩnh vực chuyên môn sau đây:

[-]