Chương trình Thạc sĩ Luật Trực tuyến về Xét xử tội phạm Châu Phi

Tìm Các Chương trình LLM Trực tuyến về Xét xử tội phạm Châu Phi 2018

Xét xử tội phạm

Một chuyên ngành Thạc sỹ mức độ cho phép luật sư để tăng cường hoặc thay đổi chuyên môn của họ trong một khu vực cụ thể của pháp luật. Có một sự tập trung đặc biệt trong một khu vực cụ thể có thể mở ra cơ hội mới.

Tư pháp hình sự là lĩnh vực học tập trong đó sinh viên nghiên cứu về các hệ thống tư pháp hình sự, luật hình sự, và các lý thuyết về hành vi phạm tội. Nội dung này có ích cho tất cả những ai muốn có một nghề nghiệp trong lĩnh vực thi hành pháp luật.

Thậm chí nếu bạn chọn thần thoại, mê hoặc của Tanzania Đông Phi, Senegal, đất của Teranga hoặc Nam Phi, với những cơ hội rộng rãi của nó để hấp thụ và phục vụ, nghiên cứu ở châu Phi sẽ áp đảo.

Bắt đầu ngay hôm nay Các Chương Trình LL.M Trực tuyến về Xét xử tội phạm Tốt nhất Châu Phi 2018

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Thạc sĩ Luật (LLM) Xét xử tội phạm.  Hãy thử thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây