Chương trình Thạc sĩ Luật Trực tuyến về Xét xử tội phạm Châu Phi

Tìm Các Chương trình LLM Trực tuyến về Xét xử tội phạm Châu Phi 2019

Xét xử tội phạm

Một chuyên ngành Thạc sỹ mức độ cho phép luật sư để tăng cường hoặc thay đổi chuyên môn của họ trong một khu vực cụ thể của pháp luật. Có một sự tập trung đặc biệt trong một khu vực cụ thể có thể mở ra cơ hội mới.

Sinh viên muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực thực thi pháp luật có thể theo học ngành tư pháp hình sự. Ngành tư pháp hình sự giúp sinh viên hiểu được những cơ chế hoạt động bên trong của hệ thống tư pháp hình sự. Những người theo học ngành này có thể trở thành nhân viên cảnh sát, nhà điều tra hiện trường phạm tội, nhân viên quản chế, tư vấn cải huấn, hay trợ lý pháp lý.

Thậm chí nếu bạn chọn thần thoại, mê hoặc của Tanzania Đông Phi, Senegal, đất của Teranga hoặc Nam Phi, với những cơ hội rộng rãi của nó để hấp thụ và phục vụ, nghiên cứu ở châu Phi sẽ áp đảo.

Bắt đầu ngay hôm nay Các Chương Trình LL.M Trực tuyến về Xét xử tội phạm Tốt nhất Châu Phi 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Thạc sĩ Luật (LLM) Xét xử tội phạm.  Hãy thử thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây