Thạc sĩ Nghiên cứu Pháp lý Châu Âu

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The University of Turin is one of the most ancient and prestigious Italian Universities. Hosting over 79.000 students and with 120 buildings in different areas in Turin and in key places in Piedmont, ... Đọc thêm

The University of Turin is one of the most ancient and prestigious Italian Universities. Hosting over 79.000 students and with 120 buildings in different areas in Turin and in key places in Piedmont, the University of Turin can be considered a “city-within-a-city”, promoting culture and producing research, innovation, training, and employment. Đọc ít hơn
Turin
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.